Var är de lesbiska rösterna?

Hej alla inom Lesbisk makt!

Jag håller i ett forskningsprojekt med syfte att undersöka hur det är att leva som "minoritet inom minoritet" i Sverige, med fokus på etnicitet och sexualitet. Genom annonsering via bl.a. RFSL har jag därför försökt rekrytera lesbiska/gay/queera personer med invandrarbakgrund (som själva invandrat eller där föräldrarna invandrat) för konfidentiella intervjuer om deltagarnas livsberättelser.

Till min förvåning har hittills nästan enbart män deltagit och de lesbiska berättelserna lyser med sin frånvaro. Det är mycket beklagligt att lesbiska kvinnor återigen riskerar att bli underrepresenterade inom forskningen. Därför söker jag nu deltagare via Lesbisk Makt, där jag utgår ifrån att representation bortom vithetsnormen finns.

Om du kan tänka dig att delta i en interjvu på tid och plats som passar dig, eller via ex. Skype, kontakta mig! Vänliga hälsningar, Emelie Miller, doktorand i socialt arbete, Mittuniversitetet.

Uppdatering december 2018: insamlingen är nu avslutad.

 

 

Emelie Miller Doktorand i socialt arbete, Mittuniversitetet