Vad är Lesbisk Makt?

Lesbisk Makt är en ideell förening som bildades i november 2013. Föreningens syfte är att bredda förståelsen och innebörden av begreppet ”lesbisk” samt skapa, sprida och bevara lesbisk kultur och historia i hela landet. Föreningen arbetar med detta genom att arrangera lesbiska mötesplatser, aktiviteter, evenemang och nätverk.

Lesbisk Makt är en medlemsförening, vilket innebär att medlemmarna är föreningen. Som medlem kan du vara aktiv i att arrangera event och mötesplatser genom att gå med i en av arrangörsgrupp eller starta upp en ny arrangörsgrupp. Det går också bra att bara vilja besöka evenemang, eller helt enkelt bara vilja stödja föreningen genom ditt medlemskap. Alla som är lesbiska eller intresserade av lesbiskhet och som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och/eller har trans*erferenhet får bli medlemmar och är välkomna till föreningens mötesplatser och aktiviteter. Medlemmar har närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.

Lesbisk Makt har två anställda verksamhetsutvecklare och flera anställda i projekt.

Kontaktuppgifter till kansliet: info@lesbiskmakt.nu

Vad vill Lesbisk Makt?

Vi vill skapa en stark lesbisk folkrörelse.

Vi vill kartlägga och synliggöra lesbiskhet i all tid, överallt.

Vi vill sätta lesbiska tankar och känslor i rörelse hos alla. 

Vi vill att lesbiskheten ska sluta vara ett ensamt projekt - lesbiskhet kan vara en folkrörelse - en gemenskap!

Varför det? 

Vi vill att världen ska bli mer lesbisk.

Vi vill att fler ska upptäcka/se lesbiskhet i världen och i sig själva. 

Vi vill skapa lesbiska mötesplatser. 

Vi vill samla in lesbisk historia så att den inte går förlorad.

Vem är föreningen för?

Alla som är lesbiska eller intresserade av lesbiskhet och som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och/eller har trans*erferenhet får vara med.

Vad är lesbiskt?

Lesbiskt kan vara din identitet, eller så identifierar du dig som något annat men gillar att göra lesbiska saker ibland, eller så vill du göra lesbiskt i framtiden.