Lesbisk Plats - Ung lesbisk organisering i landsbygd

Är du hbtqi-person och bor i landsbygd? Är du kvinna, ickebinär och/eller transperson, och mellan 16-25 år? Då har du hittat rätt!

Projektet Lesbisk Plats handlar om att skapa bättre förutsättningar för att du som ung hbtqi-person som är kvinna, ickebinär och/eller transperson ska kunna leva ett meningsfullt liv i landsbygd! Vi vill öka delaktighet, synlighet och inflytande för hbtqi-personer som bor i landsbygder. Vi vill att fler ska känna sig trygga och må bra. 

Med “lesbisk” menar vi att det kan vara din identitet men det behöver inte vara det. Du kan identifiera dig som något annat men är intresserad av att vara med i lesbiska sammanhang. 

Med “landsbygd” menar vi mindre samhällen, glesbygd, obygd, små orter, områden utanför större städer, byar etc. Om du tycker att du bor i landsbygd, så passar du in här.

Var med på samtal om ung lesbisk organisering i landsbygd! 

Vill du vara med på en träff online, träffa andra unga hbtqi-personer och prata om hbtqi + landsbygd? 

Under tre kvällar bjuder vi in till en stund av gemenskap, då vi tillsammans pratar om vad som behövs för att göra det bättre för unga hbtqi-personer i landsbygder. 
Anmäl dig senast söndag 23 januari. 

 

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och pågår i tre år från september 2021.

Kontakta projektgruppen via lesbiskplats@lesbiskmakt.nu