Lesbisk Plats - Ung lesbisk organisering i landsbygd

Klicka här för att komma till: ENKÄT FÖR HBTQI-PERSONER SOM BOR I LANDSBYGDER
Öppen från 25 november till 17 januari
 

Är du hbtqi-person och bor i landsbygd? Är du kvinna, ickebinär och/eller transperson, och mellan 16-25 år? Då har du hittat rätt!

Projektet Lesbisk Plats handlar om att skapa bättre förutsättningar för att du som ung hbtqi-person som är kvinna, ickebinär och/eller transperson ska kunna leva ett meningsfullt liv i landsbygd! Vi vill öka delaktighet, synlighet och inflytande för hbtqi-personer som bor i landsbygder. Vi vill att fler ska känna sig trygga och må bra. 

Med “lesbisk” menar vi att det kan vara din identitet men det behöver inte vara det. Du kan identifiera dig som något annat men är intresserad av att vara med i lesbiska sammanhang. 

Med “landsbygd” menar vi mindre samhällen, glesbygd, obygd, små orter, områden utanför större städer, byar etc. Om du tycker att du bor i landsbygd, så passar du in här.

 

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och pågår i tre år från september 2021.

Kontakta projektgruppen via lesbiskplats@lesbiskmakt.nu