Lesbisk Plats - Ung lesbisk organisering i landsbygd

Är du hbtqi-person och bor i landsbygd? Är du kvinna, ickebinär och/eller transperson, och mellan 16-25 år? Då har du hittat rätt!

Projektet Lesbisk Plats handlar om att skapa bättre förutsättningar för att du som ung hbtqi-person som är kvinna, ickebinär och/eller transperson ska kunna leva ett meningsfullt liv i landsbygd! Vi vill öka delaktighet, synlighet och inflytande för hbtqi-personer som bor i landsbygder. Vi vill att fler ska känna sig trygga och må bra. 

Med “lesbisk” menar vi att det kan vara din identitet men det behöver inte vara det. Du kan identifiera dig som något annat men är intresserad av att vara med i lesbiska sammanhang. 

Med “landsbygd” menar vi mindre samhällen, glesbygd, obygd, små orter, områden utanför större städer, byar etc. Om du tycker att du bor i landsbygd, så passar du in här.

 Unga röster ur lesbisk landsbygd

Lesbisk Plats vill vara en plattform för unga lesbiska röster ur landsbygder. Vi vill att just din röst ska höras! Har du en berättelse eller text som du vill dela? Skicka in den till oss publicerar vi den så fler lesbiska röster för landsbygder får ta plats!

QUEER CASH - projektpeng för unga hbtqi-personer i landsbygder

Har du en idé om en aktivitet/arrangemang/event för hbtqi-personer som du vill arrangera? Vill ta fram en idé tillsammans? 

Nu kan du få hjälp och stöd att planera din aktivitet och pengar för att genomföra den!


Följ projektet på Instagram och Facebook för uppdateringar inom projektet.

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och pågår i tre år från september 2021.

Kontakta projektgruppen via lesbiskplats@lesbiskmakt.nu