BIPOC Queers

- Separatistiskt rum för unga transpersoner, icke-binära och/eller kvinnor som är “black, indigenous and people of color” 

 

Om BIPOC Queers

Är du mellan 13 och 25 år, HBTQIA+ person och BIPOC? Är du även kvinna/tjej, ickebinär och/eller har transerfarenheter? Då har du hittat rätt! 

Projektet BIPOC Queers handlar om att skapa separatistiska rum där vi skapar förutsättningar för dig som känner att det inte finns rum och platser som är till för och av dig.

Lesbisk Makt vill nu skapa en plattform för att öka delaktighet, synlighet och inflytande för HBTQIA+ personer som identifierar sig inom ramen för BIPOC. Rummet vi skapar tillsammans är av och för dig och det är du som är med och leder projektet framåt! 

Fysiska träffar

Vart kan du hänga med oss härnäst? . 

Träffarna är riktiad främst till dig som tillhör projektets målgrupp, men i evenetbekrivningen så skriver vi om det är öppen för alla inom Lesbisk makts målgrupp samt alla åldrar.

Träffarna är gratis!

Klicka på länkarna här nedan för att få mer info om träffarna:

>>> BIPOC Q & Transammans : eftermiddagshäng 

>>> BIPOC Queers : Antirasistisk konf. av och för oss! 

>>> Queer halloween-disco 

>>> BIPOC Queers helg-hangout 
 

Separatistisk arrangörsgrupp

Arrangörsgruppen är till för dig som vill engagera dig lite mer i projektets återkommande planering under året. Arrangörsgruppen är till för dig som är mellan 17 till 25 år som definierar sig som kvinna/tjej, icke-binär och/eller transperson och som är BIPOC.

Arrangörsgruppen kommer tillsammans med projektledaren arbeta nationellt för att driva projektetet framåt, arrangera event och samverka med Lesbisk Makt lokalavdelningar för att att göra dem och hela Lesbisk Makt mer inkluderande. 

På träffarna kommer vi regelbundet bjuda in roliga gäster i de ämnen som ni vill att vi ska fördjupa oss i.

>>> Anmäl ditt intresse av att vara med i BIPOC Queers separatistika arrangörsgrupp

Om separatism

“Separatistiska rum” som verktyg och metod för självorganisering och aktivism bygger på en idée om att skapa en gemenskap utifrån delade, självlevda erfarenheter och identiteter. I dessa rum stärker vi varandra och lär av varandra och skapar förutsättningar för att vi tillsammans ska ta plats och sätta agendan i olika samhällsfrågor och sammanhang som är viktiga för oss och där vi vill att våra erfarenheter och röster tar plats och ökar kunskap i samhället i stort.

Idag saknas det separatistiska rum för BIPOC inom Lesbisk Makt, vilket också saknas inom många av våra andra queera sammanhang. Vi behöver dessa separatistiska platser och gemenskaper. Därför vill vi med detta projekt skapa en grund varpå vi långsiktigt kan arbeta för att synliggöra våra behov och intressen i alla queera sammanhang. Vi vill samtidigt sprida kunskap inom och bredda vårt HBTQAI-community och skapa ett mer inkluderande samhälle. 

 

BIPOC Queers finansieras av MUCF (Myndighet för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och pågår i ett år från och med december 2021 till november 2022. 

Mail: bipoc@lesbiskmakt.nu