BIPOC Queers

- Separatistiskt rum för unga transpersoner, icke-binära och/eller kvinnor som är “black, indigenous and people of color” 

 

Om BIPOC Queers

Med att projeket BIPOC Queers avslutades i slutet av föra året så har Lesbisk makt styrelse bestämt att fortsätta prioriterat att möjligöra och skapa förutsättningar till dig inom Lesbisk Makts´s målgrupp som är BIPOC att fortsätta göra event som uppfyller ditt/era behov.

Lesbisk Makt vill nu skapa en plattform för att öka delaktighet, synlighet och inflytande för HBTQIA+ personer som identifierar sig inom ramen för BIPOC. Rummet vi skapar tillsammans är av och för dig och det är du som är med och leder projektet framåt! 

Är du oavsett ålder, HBTQIA+ person och BIPOC? Är du även kvinna/tjej, ickebinär och/eller har transerfarenheter? Då har du hittat rätt! 

Nu kan du/ni med hjälp av kansliet skapa aktivitet/arrangemang/event som ni vill ha under 2023. Det kan till exempel vara att arrangera bokklubb. hantverkshäng, spelkväll, vandning, fika, teater, att gå tillsammans till Queer event för att känna gemenskap med andra BIPOC. 

 

BIPOC Q Cash

Har du en idé om en aktivit/arrangemang/event? gör den verklig och få stöd där vi hjälper dig se till att den blir verklig samt ger dig pengar för att geneomföra den. 


Fysiska träffar

Vi kommer alltid skriva här när planerad event/arrangemang/träffar händer så att du kan vara med. Vi försöker göra alla träffar kostnadfritt så fler kan deltag

BIPOC Q ambassadörgrupp 

Vi vet att ibland kan det kännas som att en är ensam, pågrund vart en bor, vi vill därför minska den tröskeln. Men den anledningen skapade vi en ambassadör grupp under projeketåret och detta grupp vill vi fortsätta utveckla. Oavsett om ni inte kan träffas fysisk så kommer vi se till att de sker någon gång per år, men ni har också möjlighet att hänga och utbyta erfarehet på Lesbisk makts´s discord server där BIPOC Q har sin egen kanal.  Bli medlem idag och få tillgång. 
 

>>> Bli medlem 

Om separatism

“Separatistiska rum” som verktyg och metod för självorganisering och aktivism bygger på en idée om att skapa en gemenskap utifrån delade, självlevda erfarenheter och identiteter. I dessa rum stärker vi varandra och lär av varandra och skapar förutsättningar för att vi tillsammans ska ta plats och sätta agendan i olika samhällsfrågor och sammanhang som är viktiga för oss och där vi vill att våra erfarenheter och röster tar plats och ökar kunskap i samhället i stort.

Idag saknas det separatistiska rum för BIPOC inom Lesbisk Makt, vilket också saknas inom många av våra andra queera sammanhang. Vi behöver dessa separatistiska platser och gemenskaper. Därför vill vi med detta projekt skapa en grund varpå vi långsiktigt kan arbeta för att synliggöra våra behov och intressen i alla queera sammanhang. Vi vill samtidigt sprida kunskap inom och bredda vårt HBTQAI-community och skapa ett mer inkluderande samhälle. 

Funderar du på något så är du välkomen att kontakta oss på

Mail: bipoc@lesbiskmakt.nu & info@lesbiskmakt.nu