Här är de projekt som drivs inom Lesbisk Makt.

Myter och Verkligheter - En Lesbisk Odyssé

Myter och Verkligheter - En Lesbisk Odyssé är ett projekt som startade 2016. Syftet är att  synliggöra och utforska lesbisk historia och nutid i Norrland. 

Här är projektets egen sida! 

Tillsammans med målgruppen unga hbtqi+personer med anknytning till Norrland utforskar vi olika sätt att fucka med den heteronormativa, patriarkala, normfunktionella, vita versionen av historien. Vi vill visa, både för oss själva och för allmänheten, att Norrland inte bara varit en plats som queers har lämnat för storstäderna, utan också en plats som vi och de som gått före oss har valt, verkat i, drömt om, formulerat begär i och en plats där vi byggt våra liv.

Projektet har skapat ett rullande lesbiskt museum i en husbil som turnerar runt för att samla och visa upp material. Gräsrötter och institutioner kan låna museet för att skapa publika arrangemang, lesbiska frukostar, workshops och konserter. 

Vi har även ett mentorsprogram där unga hbtqi+personer med anknytning till Norrland får en professionell lesbisk konstnär som mentor i ett år. Konstverken som skapas i programmet ska ställas ut och turnera runt på institutioner med start hösten 2019.  

Projektet bygger på deltagande! Vi är tacksamma för alla bidrag i form av spår, tips, rykten, sanningar, osanningar och fantasier. Inget är för litet och inget är för stort. Fråga din mormor, gräv i familjealbumen, prata med den där tanten på din barndoms gata som aldrig gifte sig, och så vidare. 
Skicka dina tips till oss här på sidan eller genom att maila till odysse@lesbiskmakt.se.

Projektet drivs av föreningen Lesbisk Makt och finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Allmänna Arvsfonden och Region Västerbotten.  

VÄLKOMMEN MED PÅ VÅR ODYSSÉ!

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

Projektet A Lesbian Guide to Everything - Avslutat projekt

Projektet ”A Lesbian Guide to Everything” drevs med stöd från Allmänna arvsfonden i samverkan med Kvalitetsteatern. Projektets syfte var att skapa en stark lesbisk folkrörelse runt om i Sverige. Det var det första rikstäckande projektet i sitt slag, som hade ett specifikt lesbiskt fokus. Folkrörelsen byggdes upp av de unga arrangörerna, stärktes genom regelbundna lokala och nationella möten och ramades in av ett arkiv, med en lesbisk historieskrivning som erbjöd nya perspektiv på att vara ung och lesbisk idag.

Projektet syftade till att skapa en nationell lesbisk gemenskap som sträckte sig utanför storstäderna. Projektet riktade sig till unga personer som var nyfikna på lesbiskhet, aktiva inom hbtq-rörelsen, eller som bara sökte ett nytt sammanhang. Deltagarna definierade själva de lesbiska rummen och sammanhangen, det var inte relevant hur var och en definierade sig utanför projektets rum. 

Mål för projektet

  • Samla in lesbiska erfarenheter till det digitala arkivet
  • Bygga ett nationellt, lesbiskt arrangörsnätverk över minst 8 orter
  • Möjliggöra för regelbundna mötesplatser, arrangerade efter lokala behov
  • Skapa nationella knutpunkter för nätverket 
  • Uppmärksammas i lokala tidningar samt rikstäckande nyheter
  • Se en markant ökning i användandet av ordet lesbisk