Starta Lesbisk Frukost

Info-film av Alve Lindenbaum och Brynhildur Thorarinsdottir för Lesbisk Makt

Lesbisk frukost är Lesbisk Makts flaggskepp, som vi är väldigt stolta över! De första lesbiska frukostarna arrangerades i Stockholm våren 2013. Då kallades det för "Lesbiskt frukostmöte", och vid varje tillfälle fanns en lesbisk skjorta för alla deltagare att klä på sig, och en eller två inbjudna gäster som berättade om lesbiska projekt och verksamheter.

De här lesbiska frukostmötena var startskottet för Lesbisk Makts lokalavdelningar, som idag finns på 17 orter i landet. Arrangrösgrupperna bjuder än idag regelbundet in till lesbiska frukostar, men även andra lesbiska aktiviteter och mötesplatser. 

Vill du vara med och arrangera lesbisk frukost? Hör av dig till din nämsta arrangörsgrupp!