Det är viktigt för föreningen Lesbisk makt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Dataskyddspolicy

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. I Lesbisk makt samlar vi in personuppgifter som rör namn, adress om du skrivit det i medlemsformuläret, e-post, ev könsidentitet, boendeort, kostpreferens (vid frukostanmälan) och betalning av medlemsavgift.

Hur får vi dina personuppgifter?

Du kan komma att ge oss information om dig själv när du deltar i en frukost eller annat event som vi arrangerar. Det kan också ske när du blir medlem i föreningen. Om du utför ett uppdrag för vår räkning som föreläsare, artist eller workshopledare så hanterar vi också dina personuppgifter.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande (bli medlem) eller för att kunna delta i den verksamhet vi arrangerar. Vi kan också använda den för att ge relevant information om vår verksamhet eller genomföra utvärderingar av verksamheten och deltagarundersökningar. Vi lämnar aldrig vidare våra medlemsuppgifter utan använder dem inom föreningen för att till exempel få veta hur många deltagare som kommer till en frukost eller annat event, för att kunna söka bidrag för antalet medlemmar i föreningen och hur spridda vi är över Sverige, för att kunna skicka merch och för att kunna skicka mejl om när nästa årsmöte är.

Dataskyddslagen ger dig rättigheter

Dataskyddslagen innebär att du som är del av Lesbisk makts verksamhet har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter. Du har även rätt att få korrigera felaktig information om dig själv och rätt att bli raderad.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, hanterar dem med varsamhet samt sparar inte uppgifter längre än vad som krävs för att fullfölja vårt avtal gentemot dig eller för att följa de lagar som finns.

 

Kontaktuppgifter till styrelsen

styrelsen@lesbiskmakt.nu