qrabsbokhyllamed_regnbage1600x1200clvo.jpg

Böcker ur QRABs samling.
Böcker ur QRABs samling.

Utställning: Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek

Datum: 
11 augusti 2018 till 26 augusti 2018
Tid: 
Tisdag - söndag, 12.00-16.00
Plats/Lokal: 
Mölndals stadsmuseum
Stad: 
Mölndal

Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB) samlar, ordnar, bevarar och tillgängliggör dokumentation och information knuten till queera rörelser och personer.

I den här utställningen i Mölndals stadsmuseums yta 45 kubik visas ett litet smakprov av de böcker, tidskrifter, fotografier, banderoller och annat som QRAB har samlat.

QRAB bildades utifrån behovet och begäret att ta tillvara på material som många gånger riskerar försvinna ur historien – berättelser om kroppar och kärlekar som dömts, gömts och glömts.

QRAB använder "queer" som ett inkluderande begrepp som innefattar lesbiska, asexuella, intersexuella, transsexuella, bisexuella och homosexuella identiteter och erfarenheter.

Genom att göra dessa berättelser tillgängliga för aktivister, akademiker och allmänhet vill QRAB främja en historiemedvetenhet som kan inspirera till fortsatt kamp för alla människors rättigheter och fulla frihet.

Mölndals stadsmuseum Kulturhistoriskt museum i Mölndals kvarnby.