Uppstartsträff för arrangörer

Datum: 
5 september 2023
Tid: 
18:15-19:30
Plats/Lokal: 
Café Linné Hörnan
Stad: 
Uppsala

Kort varsel till arrangörsträff, men vi vill komma igång för året. Passar också perfekt som en introduktion till dig som vill komma igång och arrangera med oss.

VÄLKOMMEN!
Det spelar ingen roll hur mycket du har varit engagerad förut, hur många träffar du deltagit i eller hur väl du känner Uppsala eller andra personer. Det går bra att komma utan att känna någon eller deltagit vid någon tidigare träff. Om du har tankar kring synlighet/deltagande i hbtqia+event, skriv till arrangörerna så hjälper vi dig med information och stöd.

FÖR VEM?
Alla som är lesbiska eller intresserade av lesbiskhet och som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och/eller har trans*erferenhet är välkomna! Lesbiskt kan vara din identitet, eller så identifierar du dig som något annat men gillar att göra lesbiska saker ibland, eller så vill du göra lesbiskt i framtiden. Lesbiskt rum är en del av Lesbisk Makt som delar denna syn och verkar för ett sammanhang där lesbiska umgås och alkoholfritt får vara norm.

VAR / TILLGÄNGLIGHET
Vi kommer att träffas på Café Linne Hörnan (OBS! Det är lätt att blanda ihop med Café Linné som ligger tvärs över gatan, men det är alltså på Hörnan vi träffas). Ramp för rullstol o. dyl. finns, vi vill göra våra evenemang så tillgängliga som möjligt, om du har några särskilda behov eller frågor angående tillgänglighet så är det bara att lämna ett meddelande. Du behöver inte handla något på caféet för att dyka upp.

OM MEDLEMSKAP
Medlemskapet ligger till grund för stadsbidrag för organisationen och möjliggör event som detta. Lesbiskt rum Uppsala är en del av Lesbisk makt. Som medlem i Lesbisk Makt kan du vara aktiv i att arrangera event och mötesplatser genom att gå med i en av lokalgrupperna eller starta upp en ny lokalgrupp. Det går också bra att bara vilja besöka evenemang, eller helt enkelt bara vilja stödja föreningen genom ditt medlemskap. Se mer på https://lesbiskmakt.nu/bli-medlem.

___________________________________________
ENGLISH
The organizers are discussing the upcoming events. Great time for new interested organizers to join the group.

WELCOME!
It doesn’t matter whether or how much you’ve been involved before, how many meetings you’ve been to, or how well you know Uppsala or people. It’s totally ok to come without knowing anyone and without having been to a single meeting. If you have thoughts around visibility/ participation in LGBTQIA+ events, just write to the organisers and we’ll help you with information and support.

FOR WHOM?
Everyone who is lesbian or interested in lesbianism and who identifies as woman, non-binary and/ or trans is welcome! Lesbianism might be (a part of) your identity, or you might identify differently but you like doing lesbian things sometimes, or you want to do lesbian things in the future. Lesbiskt rum is part of Lesbisk Makt who share this definition and work to create spaces in which lesbians socialise and in which non-alcoholic beverages are the norm.

WHERE/ ACCESSIBILITY
We will meet at Café Linne Hörnan (OBS! It is easy to get mixed up with Café Linné which is across the street, but it is at “Hörnan” that we will meet). There is a ramp for wheelchairs and the like, we want to make our events as accessible as possible, if you have any special needs or questions regarding availability just leave a message!
Whoever comes first takes a table and put up a post in the event so that we´ll find each other. If you can´t find us just write on the page, one of us will keep an eye on inbox!

MEMBERSHIP (is not required for participation! But please feel free to read below to find out how to support us)
Membership is the basis for funding the organisation receives and which makes events like this one possible. Lesbisk rum Uppsala is a part of Lesbisk makt. As a member of Lesbisk Makt you can organise events by joining one of our local groups or founding a new local group. You might also want to just attend events or to support the organisation by becoming a member. Find more information at https://lesbiskmakt.nu/bli-medlem (which is in Swedish).