Malmö Queer Filmfestival 2018

Datum: 
27 april 2018 till 29 april 2018
Tid: 
olika tider
Plats/Lokal: 
Biograf Panora Friisgatan 19 D, 214 21 Malmö
Stad: 

Malmö Queer Film festival 2018

(For English see below)

Förra året tog MQF upp frågor om tillgänglighet i sammanhang med funktionsvariationer. 
I år vill vi prata om ’klass och aktivism’. Men en människans sexuella och könsidentitet har väl ingenting med klass att göra, eller? Ändå vet vi att särskilt transpersoner, men även andra HBTQIA+personer löper en större risk för att falla utanför samhället på grund av fattigdom. Samtidigt kan det vara svårt att få plats i HBTQIA+rörelsen på samma villkor när dyra fester, outfits, var du bor och din möjlighet att ta dig till queera evenemang påverkas av din ekonomiska situation. Det finns ett faktiskt samband mellan klass, sexualitet och könsidentitet och andra markörer som funktionsvariationer, rasifiering, härkomst, osv. 

Men hur ser kampen för ett rättvist samhälle ut? Filmen PRIDE (2014) överraskade många genom sin berättelse där en del av HBTQIA+communityt i Storbritannien under 80-talet anslöt sig till gruvarbetarnas kamp under parollen ”Lesbians and gays support the miners!”
Men oftast lyckas maktsystemet att separera människor i olika grupper, och splittra våra gemensamma kamper för att minskar vår kraft så vi ska utgöra ett mindre hot. Vi vill sätta igång och fortsätta för diskussionen om gemensamma mål. Det handlar inte bara om idag utan även om framtiden! Vi vill också minnas och lyfta fram vår historia av HBTQIA+kamp under de senaste 50 åren.

MQF samordnas av en grupp aktivister från olika platser och delar inom HBTQIA+rörelsen och samhället i sig. Utifrån detta skapar vi en årlig queer filmfestival som ska vara så tillgänglig, intersektionell, politisk och roligt som möjligt.

Vi tycker precis som förra året att tillgänglighet är en väldigt viktig fråga. Det är därför vi har valt att hålla hela festivalen in Panoras biografsalong 3, som är den med flest rullstols-/permobilplatser. Eftersom salongen har bara 70 sittplatser utöver dessa rekommendera vi att ni bokar platser (båda för rullstolar/permobil och sittplatser) i förväg. (Information för bokningar se längre ner)

Vi ses på Malmö Queer Film festival!

Arrangörer:
Malmö Queer Film festival/Folkets Bio Malmö i samarbete med ABF Malmö, FilmCentrum Syd, Malmö mot Diskriminering
STORT TACK till alla er filmskapare, filmproducenter, artister, volontärer och besökare för ert engagemang i Malmö Queer Film festival! Och STORT TACK till alla som har hjälpt till!


*** BILJETTER & PLATSER ****
För ökad tillgänglighet hålls MQF i salong 3. Här finns 7 rullstols-/permobilplatser och 70 sittplatser utöver dessa.
Rullstolsplats bokas via telefon: 040- 611 20 97


English: 

Last year, MQF raised questions about accessibility and crip perspective. 
This year, we want to talk about class and activism. But one's sexual and gender identity has well nothing to do with one’s class, has it? Nevertheless, we know that especially trans people, as well as other members of the LGBTQIA+ community, do have a greater risk of being on the outskirts of society because of poverty. 
Moreover, it may be difficult to participate in the LGBTQIA+ community on equal terms if one does not have money. When queer culture is defined by expensive parties, outfits, the neighbourhood you live in, our economic situation defines our access to the community. Our class-affiliation also affects our position within public and private LGBTQIA+ dialogues and spaces. There is a connection between class, sexuality and gender identity, as well as other characteristics such as ability, racialization, ethnicity and so on.

What does the struggle for a fair society look like? The film PRIDE (2014) surprised with a story about a part of the LGBTQIA+ community in Great Britain joining and supporting the miners’ strike in the 1980s with the slogan "Lesbians and gays support the miners!” But usually, the power structure succeeds in dividing people into different groups, dividing our shared struggles to decrease our power, so that we will present a lesser threat. We want to start and continue the dialogue about collective struggles. This is not only about today but for the future! We also want to remember and highlight our history of LGBTQIA+ movements and struggles over the past 50 years.

MQF is organised by a group of activists with different positions and from different parts within the LGBTQIA+ movement and society at large. Based on that, we organise MQF as an annual queer film festival that shall be as accessible, intersectional, political and fun as possible.

We still think that accessibility is an important issue. That is why we have chosen to hold the entire festival in Panorama's Cinema Salon 3, which is the one with most space for wheelchairs. As the cinema has only 70 seats in addition, we recommend you to book seats/places in advance (both for wheelchairs and seating). (For booking-information see below)

See you at Malmö Queer Film festival!

THANK YOU to all filmmakers, film producers, artists, volunteers and audience for your involvement in Malmö Queer Film festival. And a BIG THANK YOU to all who helped to make MQF possible!-------------------------------------------------------------------------------------------
**** VÄLKOMMEN TILL MALMÖ QUEER FILMFESTIVAL! *****
--------------------------------------------------------------------------------------------

(For English see below)

Vi öppnar Malmö Queer Film festival på fredag 27 april och vi är stolta och glada att ha JUNK RIVER som gäster med en spelning på festivalens invigning. Vi ser JUNK RIVER igen i en film i vårt närmast legendariska program LOCAL HEROES, med regionala kortfilmer, gäster och filmsamtal i anslutningen till minglet. Filmsamtalet tolkas till svenskt teckenspråk. 
På kvällen presenterar vi vår otroligt vackra och fantastiska politiska inledningsfilm VEM SKA KNULLA PAPPA? Filmsamtal med regissören Antiffa Vänsterfitta och producenten Mafalda Ruiz tolkas till svenskt teckenspråk.

På lördag eftermiddag blir det kortfilmsprogram för hela familjen, alla familjer och människor av alla åldrar, med sångsamling efter filmerna. 
Vi inleder vårt panelsamtal om HBTQIA+ AKTIVISM I SVERIGE med filmen LESBIAN FACTORY, om arbetsplatskamp i Taiwan. Paneldiskussionen tolkas till svenskt teckenspråk. 
På kvällen visas den moderna filmklassikern BORN IN FLAMES, som inte bara känns otroligt aktuell utan även väcker frågor om hur vår framtid ska se ut, och hur vi vill kämpa för den. 
Kvällen avslutas med ett kortfilmsblock med porrfilmer, samtal och mingel.

Hur kan du bättre börja en söndag än med en filmmatiné? Filmen ALIGARH presenteras av Siddharth Chadhamed med bakgrundsinformation om den juridiska situationen i Indien, utifrån Section 377 – lagen som förbjuder homosexuella handlingar och som är en relik från den brittiska kolonialmakten. En film om homofobi och rättslig kamp.
På eftermiddag fortsätter vi med internationella kortfilmer och sedan med ett poetiskt bidrag från Thailand, HOW TO WIN AT CHECKERS (EVERY TIME), om tre ungdomar och hur deras klasstillhörighet bestämmer över deras liv och öde. 
MQF 2018 avslutas med KIKI, en film om en levande aktivistisk konstform som hjälper utsatta rasifierade LGBTQ-ungdomar i deras kamp för sina rättigheter. 


English:

We open Malmö Queer Film Festival on Friday April 27th, and we are proud to present a gig with JUNK RIVER at the opening of the festival. We meet JUNK RIVER again in a film in our close to legendary program LOCAL HEROES, with regional short films, guests and film talks, following the opening mingle. The Q&A is being interpreted into Swedish sign language. 
In the evening we present our incredibly beautiful and amazingly political opening film, VEM SKA KNULLA PAPPA? The Q&A with director Antiffa Vänsterfitta and producer Mafalda Ruiz is being interpreted into Swedish sign language.
On Saturday afternoon, there will be a short film program for all kinds of families and people of all ages, with sing-along after the movies. 
We introduce our panel discussion on LGBTQIA+ ACTIVISM IN SWEDEN with the movie LESBIAN FACTORY, about a labour dispute in Taiwan. The panel discussion is being interpreted into Swedish sign language. 
In the evening, we will screen the modern film classic BORN IN FLAMES, which feels incredibly contemporary and raises questions of how our future will look like and how we want to fight for it. 
The evening ends with a short film program with porn movies, discussion and a mingle. 
What's better than to start (or continue) a Sunday morning with a film matinée? 

The film ALIGARH is presented by Siddharth Chadhamed who gives background information about the juridical situation in India in connection to Section 377, the law that prohibits homosexual acts and a relic of the British colonial power. A film about homophobia and legal struggle. 
In the afternoon, we continue with an international short film program, and then with a poetic contribution from Thailand, HOW TO WIN AT CHECKERS (EVERY TIME), about three youths and how their class determines their lives and destiny. 
MQF 2018 closes with KIKI, a film about a lively activist art-form that supports LGBTQ youth-of-colour in theirs struggle for their rights. 
**** PROGRAMMET ****


--------------------------------
FREDAG 27 APRIL
---------------------------------

Fredag 27 april, kl. 17.00
Öppningsmingel med Junk River i foajén

Vi öppnar Malmö Queer Film festival och såklart blir det invigning och allt som hör där till! Bandet Junk River kommer och spelar och det blir mingel bubbel och chips!
Spelning: Junk River (ca. 10-20min)

English: 
We open the Malmö Queer Film Festival and of course it will be opening and everything that is needed for a proper opening! 
The band Junk River comes and plays and there will be mingle, bubbles, and chips!
Play: Junk River (about 10-20min)

----

Fredag 27 april, kl. 18.00 
Regionalt kortfilmsprogram Local Heroes, med gäster 

Vårt närmast legendariska program LOCAL HEROES, med regionala kortfilmer, gäster och filmsamtal! Filmsamtal tolkas till svenskt teckenspråk. 

English: 
Our close to legendary program LOCAL HEROES, with regional short films, guests and film talks. The Q&A, that will be translated into Swedish sign language. 


MR SUGAR DADDY 
Regissör: Dawid Ullgren
Land: Sverige 
År: 2016
Längd: 14 minuter 
Språk: Svenska 
Textning: Engelska 
Genre: Drama 

MR. SUGAR DADDY skildrar kärlekshistorien som aldrig blev, om en äldre man som önskar sig en nystart. På nattklubben förälskar han sig i en yngre kille och kastas därmed in i ett spel som inte tillåter någon vinnare.

English: 
In the wake of a breakup, Hans decides to take the plunge and become a sugar daddy after spotting “toyboy” Andrej on the nightclub dance floor. Money can’t buy love, but it can buy pleasure, and Hans is desperate to regain any kind of control he can. 


KÄNN DÅ
Regissör: Malin Englund
Land: Sverige 
År: 2018
Längd: 14 minuter 
Språk: Svenska 
Textning: Engelska 
Genre: Drama 

Hanna har precis flyttat ihop med sin flickvän och borde vara världens lyckligaste. Men på inflyttningsfesten är det något som börjar skava. Finns det verkligen plats för Hanna i den nya vardagen?

English: 
Hanna has just moved in with her girlfriend and should be happier than even. However, at the housewarming party she get's second thoughts. Can she truly be herself in this relationship?


JUCK
Regissör: Olivia Kastebring, Julia Gumpert, Ulrika Bandeira
Land: Sverige 
År: 2018
Längd: 17 minuter 
Språk: Svenska 
Textning: Engelska 
Genre: Dokumentär

JUCK är dansgruppen som 2013 slog igenom med en viral video där de sprängde gränserna för hur den kvinnliga kroppen får uttrycka sig och ta plats i det offentliga rummet. Sedan dess har de juckat världen över. I en film som pendlar mellan dokumentär, dans och fiktion ställs frågan: vad är femininitet?

English: 
Juck is sex. Juck is energy. Juck is protest. Juck is therapy. Juck is action. Juck is dominance. Juck is provocation. Juck is tolerance. Juck is movement. Juck is fantasy. Juck is arousal. Juck is utopia. Juck is seeing one’s self, even if it’s tough. Juck is not apologizing for existing. ‘Femininity is a word that we can fill up with whatever we want,’ they say. They fill it up with Juck.


ORAPPT
Regissör: Erik Hjertberg 
Land: Sverige 
År: 2018
Längd: 9 minuter 
Språk: Svenska 
Textning: Ingen
Genre: Drama 

Emil återvänder till sin hemstad och träffar sin bästa vän från uppväxten, Jonathan. Jonathans ovilja att prata om saker som är viktiga för Emil blir ett problem. En film om rädsla som står i vägen och att mena väl inte alltid räcker hela vägen fram.

English: 
Emil returns to his hometown and meets with his best friend from childhood, Jonathan. Jonathan's unwillingness to talk about things that matter to Emil becomes a problem. A film about fear standing in the way, and that meaning well is not always enough.


SPERMAHORAN/SPERMWHORE
Regissör: Anna Linder
Land: Sverige 
År: 2016
Längd: 12 minuter 
Språk: Svenska 
Textning: Ingen
Genre: Experimentell 

En queer experimentell film om ofrivillig barnlöshet i en värld där de normativa heterosexuella relationerna sätter reglerna för vem och vilka som får bli föräldrar och på vilket sätt. Dessa kroppar som normaliserar oss till kön när vi vill reproducera oss själva. Om viljan att ge bort den möjligheten till någon annan och den gemensamma längtan och försöken att bli gravida tillsammans.

English: 
A queer experimental film about unwanted childlessness in a world where normative heterosexual relationships dictate who can become parents and in what way. When it comes to reproduction, our merciless bodies reduce us to a sex. But the longing for children is not limited to our bodies, and the possibility of pregnancy can be gifted, shared and undertaken together.


JUNK RIVER - STANDING TALL
Regissör: Anakin Tora Botwid
Land: Sverige 
År: 2018
Längd: 6 minuter 
Genre: Musikvideo 

Världspremiären för JUNK RIVERS nya musikvideo!

Den här låten handlar om hur vi kämpar för att upprätthålla vår känsla av identitet och självrespekt medan systemet, samhällets normer och människor runt oss försöker kontrollera våra kroppar, våra förstånd och utrymmet vi får ta.
I den filmiska tolkningen av låten ska den känslan av kamp upplyser (skiner genom), och även det personliga och intima livet – eftersom det personliga är alltid politisk. Det gäller särskilt för människor som bryter mot normerna. Videon visar korta glimtar av det personliga livet och därmed av en kollektiv kamp för frihet. Stå stolt, var stolt över dig själv och ta hand om ditt community.

English: 
World premiere of JUNK RIVER’s new music video!

This song is about how we fight to maintain a feeling of identity and self respect while the system, society’s norms and people around us try to control our bodies, our minds and the space we are allowed to take.
In the video interpretation of the song we wanted to let the feeling of struggle shine through, as well as the personal and intimate life - because the personal is always political, especially for people breaking the norms. The video shows small glimpses of that personal life and through that a collective struggle for freedom. Stand tall, be proud of yourself and take care of your community.

----

Fredag 27 april, kl. 20.30 

VEM SKA KNULLA PAPPA?
Regissör: Antiffa Vänsterfitta 
Land: Sverige 
År: 2017 
Längd: 65 minuter 
Språk: Svenska 
Textning: Engelska 
Genre: Fantasy, Drama, Experimentell


På en sagolik näckros flyter en guldglittrande, näst intill naken människa. La Luna masturberar på himmelen. Enhörningar och andra fabelväsen observerar och kommenterar skeendet. Antiffa Vänsterfittas film är ett färgglatt och fetischistiskt utforskande av sexuell identitet och njutning, bortanför könsnormer och en dödsmeditation för den inre och yttre mannen. En visuell otrolig vacker film, en spännande dekonstruktion av genus och sex, en fantastisk politisk film. 
Antiffa Vänsterfitta skriver om sig själv att Antiffa “föddes ur radikalfeminismens blodiga sköte och har försökt överleva och skapa i staden Göteborg sen tiden då falafeln kostade 25 spänn, innan Kungstorget blev en parkeringsplats och innan Göteborg & Co mejat ner allt till grunden och gjort staden till ett mediokert ljusevent”.
Filmskaparen Antiffa Vänsterfitta och producenten Mafalda Ruiz kommer vara på plats och för ett filmsamtal. Samtalet kommer tolkas till svenskt teckenspråk. 
***OBS: Filmen innehåller explicit sex, dokumentära bilder av en förlossning och våldsamma scener.****

English: 
On a fairytale water lily, a gold-glimmering, almost naked human is flowing down a stream. La Luna masturbates in the sky. Unicorns and other mythical creatures observe and comment the events. Antiffa Vänsterfitta’s film is a colourful and fetishist exploration of sexual identity and pleasure, beyond standards of gender, and a death meditation for the inner and outer men. A of unbelievably visual beauty, an exciting deconstruction of genus and sex, a fantastically political film.
Antiffa Vänsterfitta writes about themselves that Antiffa "was born from the bloody deeds of radical feminism and has tried to survive and be creative in the city of Gothenburg since the time when a Falafel was 25 bucks, before the Kungstorget became a parking lot and before Gothenburg & Co cut down everything to the ground, and made the city to a mediocre lighting-event".
The filmmaker Antiffa Vänsterfitta and the producer Mafalda Ruiz will be at the screening for Q&A. The Q&A will be interpreted into Swedish sign language. 
NOTE: The movie contains explicit six, documentary images of childbirth and violent scenes.


22.00-3.00 FEST!
Våra vänner från Malmö Anarkistiska Bokmässa håller stödfest på Plan B - ❀Ⓐ Det Våras För Anarkismen Ⓐ❀
se event: https://www.facebook.com/events/1016800845162593/


-----------------------------
LÖRDAG 28 APRIL
------------------------------

Lördag 28 april, kl. 15

Familjeprogram med sångsamling och pyssel efteråt

I år bjuder vi igen till ett kortfilmsprogram för familjer av alla de slag och människor av alla åldrar. Vi träffar den lilla fågeln och andra varelser som får uppleva allt från fallande päron till försvunna kompisar och lysande frukt. Efter filmprogrammet håller Emelie en sångsamling med några (inte-längre-så-)traditionella barnvisor, som blivit kvitt sin normativitet. Det kommer även att finnas möjlighet att måla och teckna.

English: 
This year again, we invite you to a short film program for all kinds of families and people of all ages. We meet the little bird and other creatures who handle everything from falling pears, missing friends and shiny fruit.
After the film program Emelie holds a sing-along with some no-longer-so-traditional children's songs, that lost their normativity. There is also the possibility to paint and draw.

Filmprogrammet: 

Den lilla fågeln och ekorren
FILMFAKTA 
Regissör: Lena von Döhren
Land: Schweiz
År: 2015
Längd: 4 minuter 
Utan dialog. 
Genre: animerad 

Det är höst och längst ut på en gren hänger ett rött löv. En liten svart fågel kommer för att vattna den. Men plötsligt haffar en ekorre fågelns ljusgröna vattenkanna. Den lilla fågeln följer den fräcka tjuven och så börjar en spännande jakt genom skogen.

English: 
It is Autumn; at the end of a branch hangs a red leaf. A little black bird comes along to water it when suddenly, a squirrel nicks the bird's bright green watering can. The little bird follows the cheeky thief and so begins an exciting chase through the forest.


Den lilla fågeln och bladet
FILMFAKTA 
Regissör: Lena von Döhren
Land: Schweiz
År: 2015
Längd: 4 minuter 
Utan dialog. 
Genre: animerad 

Ett enda gult löv hänger på den nakna grenen. Vinden blåser och det börjar bölja genom den vita vinterskogen. I förtjusning startar den lilla fågeln en hisnande flygtur. Under tiden slickar sig en eldig röd räv sig om munnen i förväntan. 

English: 
A single yellow leaf hangs on the bare branch. A gust of wind blows and it begins to float through the white winter forest. In joyful pursuit, the little bird takes off into a breathtaking flight. In the meantime a fiery red fox licks its lips in anticipation.


Päronfall - Pearfall
FILMFAKTA 
Regissör: Leonid Shmelkov
Land: Ryssland
År: 2017
Längd: 3 minuter 
Utan dialog. 
Genre: animerad 

Akta dig för päronfall! Det händer plötsligt, så en måste vara förberedd. Denna film är en detaljerad instruktion hur en beter sig i sådana fall.

English: 
Beware of pearfall! It happens suddenly, so it is needed to be prepared. This film is a detailed instruction how to behave in such cases.

http://leonidshmelkov.com/animation.shtml


The Fruits of Clouds
FILMFAKTA 
Regissör: Katerina Karhankova
Land: Tjeckien
År: 2017
Längd: 10 minuter 
Utan dialog. 
Genre: animerad 

I en glänta omringad av en mörk och hotfull skog bor några håriga djur i små grottor. De äter självlysande frukter som kommer som flygande frön från ett ställe långt borta. En dag tar ett av djuren mod till sig och beger sig ut i den läskiga skogen för att hitta de självlysande fröerna.

English: 
In an opening surrounded by a dark and scary forest, some hairy animals live in small caves. They eat luminous fruits that come flying like seeds from a place far away. One day one of the animals takes courage and goes out into the scary forest to find the luminous seeds.Den lilla fågeln och larven 
FILMFAKTA 
Regissör: Lena von Döhren
Land: Schweiz
År: 2017
Längd: 4 minuter 
Utan dialog. 
Genre: animerad 


Den lilla fågelns senaste äventyr!
Den lilla fågeln har det lugnt och skönt högt uppe i sitt träd – åtminstone tills en oönskad gäst dyker upp.

English: 
A little bird has plenty of peace and quiet high up in its tree – at least until an uninvited guest shows up. 


Hopfrog – Pryg-Skok
FILMFAKTA 
Regissör: Leonid Shmelkov
Land: Ryssland
År: 2012
Längd: 6 minuter 
Utan dialog. 
Genre: animerad 

Icke vetenskapliga observationer av den hoppande filurens liv. 

English: 
Non scientific observations of the jumping fellow’s life.

http://leonidshmelkov.com/animation.shtml


-----

Lördag 28 april, kl. 16.15

LESBIAN FACTORY
Regissör: Susan Chen 
Land: Taiwan 
År: 2010
Längd: 57 minuter 
Språk: Engelskt, Tagalog, Mandarin 
Textning: Engelsk 
Genre: Dokumentär 

När Fast Fame Electronic-fabriken i Taiwan stängde 2004 blev 125 filippinska kvinnor av med sina jobb och möjligheter till försörjning. Med stöd från TIWA (The Taiwan International Workers Association) organiserade sig kvinnorna för att kräva sina rättigheter. I den här unika dokumentären delar sex lesbiska par med sig av sina erfarenheter av kärlek, familj, migration och arbete. LESBIAN FACTORY visar hur queer sexualitet och klasskamp går samman på konkreta sätt. 

English: 
When the Fast Fame Electronic Factory in Taiwan closed in 2004, 125 Philippine women became lost their jobs and opportunities to support themselves. With the support of TIWA (The Taiwan International Workers Association), the women organized themselves to claim their rights. In this unique documentary, six lesbian couples share their experiences of love, family, migration and work. LESBIAN FACTORY shows how queer sexuality and class struggle merge in very practical ways.

-----

Lördag 28 april, kl. 17.30

Panelsamtal och diskussion: HBTQIA+ AKTIVISM I SVERIGE
(Panelsamtal och diskussion tolkas till svenska teckenspråk.)
Med:
Yona Kimhi, aktivist och konstnär
Tove Bollman, transaktivist
Sindri Runudde, danser och funkisaktivist
Anna Linder, konstnär och curator

Vad betyder aktivism inom HBTQIA + rörelserna idag och hur har det sett ut tidigare. Vilka frågor och kamper drivs och vad innebär det att vara aktivist. Hur påverkar faktorer som klass och ekonomiska förutsättningar aktivismen och för vad och vem kämpar vi.
Kom och diskutera HBTQIA+aktivism med aktivisterna i panelen!

English: 
What is activism in the HBTQIA + movements today and how has it been seen earlier. What questions and struggles are on the agenda and what does it mean to be an activist? How do factors such as class and economic realities affect activism and what and what are we fighting for.
Come and discuss HBTQIA + activism with the activists in the panel!

-----

Lördag 28 april, kl. 19.00

BORN IN FLAMES
Regissör: Lizzie Borden 
Land: Thailand/Hong Kong/USA/Indonesia 
År: 1983 
Längd: 80 minuter 
Språk: Engelska 
Utan textning 
Genre: Drama


En feministisk film klassiker! 

Denna lesbiska, feministiska filmklassikern är en dystopisk bild av ett New York tio år efter en revolution där en socialistisk regering har kommit till makten. Men kvinnor är fortfarande inte jämställda, och svarta kvinnor är det ännu mindre. Flera feministiska grupper bestämmer sig för att organisera och mobilisera sig. De utvecklar olika strategier för att motverka manlig makt, men det verkar som om en våldsam revolution är det enda svaret. En kvinnoarmé upprättas för att försvara kvinnor från angrepp och hot, alltmedan de mansdominerade medierna fortfarande är skeptiska.
För att blotta och utmana dominerande maktstrukturer så bygger Borden upp filmen genom en rad konstruerade nyhetssändningar, dokumentärer och polisövervakningsfilmer, som verkar som filter för de direkta aktionerna.

Bevarad av Anthology Film Archives med restaureringsfinansiering från Hollywood Foreign Press Association och The Film Foundation.


English: 
“…BORN IN FLAMES serves as both a document of feminist, anti-racist social movements and as inspiration for modeling future political work.” Craig Willse, Dean Spade Women and Performance, 2013. 

This lesbian-feminist film classic imagines a New York ten years after a revolution in which a socialist government gains power. But women are still not equal, and black women even less so. Several feminist groups decide to organize and mobilize. They deploy different strategies to counter male power, but it seems violent revolution is the only answer. A Women’s Army is set up to defend women from attack, while the male-dominated media remains sceptical.
To expose and challenge dominant power, Borden structures the film through a series of constructed newscasts, documentaries and police surveillance footage through which the direct action is filtered.
Despite being made 25 years ago, this film is startlingly relevant - and the final scene shockingly prescient. 

Preserved by Anthology Film Archives with restoration funding from the Hollywood Foreign Press Association and The Film Foundation.
Lördag 28 april, kl. 21.00

PORR-KORTFILM PROGRAM

På lördagskvällen bjuder vi på ett hett queerporrblock. Allt från en svettig berlinklubbstoalett till en solig höstdag i parken. Det betyder porr. porr, och mera porr. Fetisch, BDSM och härligt snusk. 
Efter filmerna blir det ett gruppsamtal om porr. Sedan är det dags för mingel och meetup i foajén för de som vill. Ett bra tillfälle för de som är intresserade av att göra eller medverka i queerporr att skapa kontakter. 
Guest curator Alex Coxxx, BDSM-klubbsarrangör, DIY-nörd mm, står tillsammans med MQF för programmet. 
Hjärtligt välkomna!

English: 
On Saturday evening we invite you to a steaming queer porn program. From a sweaty club toilet in Berlin to a sunny autumn day in the park. This means, porn, porn and even more porn. Fetish, BDSM and gorgeous filth. After the films, we host a group talk about porn. After that it´s time for mingling and meetup in the foyer for those who want to. A good opportunity for people interested in making or participating in queer porn to make contacts. 
Guest curator Alex Coxxx, BDSM club organizer, DIY nerd etc, has together with MQF put together the program. 
Welcome!


TOILET LINE
Regissör: Goodyn Green
Land: Tyskland 
År: 2017
Längd: 12 minuter 
Språk: Engelska 
Genre: Porr 
Skådespelare / Medverkande: Jasko Fide, Ze Royal
Homepage: http://www.goodyngreen.com/

Två kvinnor står i toalettkön, kemin mellan främlingarna är tjock i den rökiga klubbluften. Men väl inne på toaletten blir det rått lesbiskt sex som du aldrig har sett det tidigare. THE TOILET LINE är allt du vill ha från Goodyn Greens arbete: sexigt, spännande, kroppsligt och verkligt.

English: 
Two women are waiting in the line for the bathroom, the chemistry between the strangers is thick in the smoky warehouse air. But when they get into the cubicle, prepare for rough lesbian sex like you've never seen before. THE TOILET LINE is everything you want from Goodyn Green’s work: sexy, thrilling, corporeal and real. FEMMEPHILIA 
Regissör: Alyx Fox
Land: USA 
År: 2015
Längd: 15 minuter 
Språk: Engelska 
Genre: Porr 
Skådespelare / Medverkande: Alyx Fox, Clementine Kitt, Lucy Goose, Eugene
Homepage: http://www.foxhousefilms.com/

En film för att lovprisa och ära olika former av femininitet.

English: 
A film to glorify and worship diverse embodiments of femininity. FLO & HECTOR IN HASENHEIDE
Regissör: Flo Cane & Nikolaj Tange Lange
Land: Tyskland
År: 2015
Längd: 16 minuter 
Språk: Engelska
Genre: Porr 

En pojkscout och hans hund leker i skogen bland gyllene höstlöv. En grov, öm och rolig gay / trans DIY porrkortfilm.

English: 
A boyscout and his dog are playing in the forest among golden autumn leaves. A rough, tender, and fun gay/trans DIY porn short.BREATHE
Regissör: Goodyn Green
Land: Tyskland 
År: 2016
Längd: 20 minuter 
Språk: Engelska 
Genre: Porr 
Skådespelare / Medverkande: Jasko Fide, Sadie Lune
Homepage: http://www.goodyngreen.com/

Titta på Sadie Lune som disciplinerar Jasko Fide i en het BDSM-scen, som innehåller en sockerrör, en flogger, spanking, en singeltail-piska och en tvångströja. Goodyn Greens kortfilm BREATHE vann priset för "Bästa BDSM Scene" på 2017 Toronto International Porn Festival.

English: 
Watch Sadie Lune discipline Jasko Fide in a hot BDSM scene including a cane, a flogger, spanking, a single-tail whip and a straightjacket. Goodyn Green's short BREATHE won the award for `Best BDSM Scene´ at the 2017 Toronto International Porn Festival.SQUIRT MACHINE 
Regissör: Alyx Fox
Land: USA 
År: 2016
Längd: 12 minuter 
Språk: Engelska 
Genre: Porr 
Skådespelare / Medverkande: Alyx Fox, Suzie Spindrift
Homepage: http://www.foxhousefilms.com/

Omformning av den mänskliga orgasmen med hjälp av modern teknik.

English: 
Reshaping the human orgasm with the help of modern technology. 


------------------------------
SÖNDAG 29 APRIL
------------------------------

Söndag 29 april, kl. 11.30 - Matiné

ALIGARH
Regissör: Hansal Mehta
Land: India
År: 2015
Längd: 114 minuter 
Språk: Hindi, Engelska
Textning: Engelska 
Genre: Drama 

Filmen inleds av Siddharth Chadha, doktorand på Uppsala universitet, filmskapare och aktivist, med information om den juridiska situationen i Indien innan och efter år 2009 i sammanhang med Section 377, lagen som förbjuder homosexuella handlingar och som är en relik från den brittiska kolonialmakten.
Vi har även Satya Rai Nagpaul, filmfotograf och trans aktivist, med via Skype. 

Filmen utspelar sig i staden Aligarh, Uttar Pradesh, och är baserad på den sanna berättelsen om Ramchandra Siras, en professor i Marathi och chefen för fakulteten för klassisk modern indisk språk vid det berömda Aligarh Muslim University. 
Filmen börjar med att ett filmteam från en lokal TV-station våldsamt invaderar Siras lägenhet och filmar honom när han har sex med en rickshaw-dragare. Siras tvingas lämna sin bostad vid universitetet och blir avstängd från sitt jobb. Han kontaktas av en journalist som visar sympati och hans ärende tas upp i domstol. Domstolen dömer till hans fördel och Siras upphävande återkallas, men innan han hinner återvända till jobbet hittas han död.

English: 
The film will be introduced by Siddharth Chadha, PhD student at Uppsala University, filmmaker and activist, with information about the legal situation in India before and after the year 2009, in connection with Section 377, the law prohibiting homosexual acts which is a relic of the British colonial power
We also have Satya Rai Nagpaul, film photographer and trans activist, using Skype.

Set in the city of Aligarh, Uttar Pradesh, this film is based on the true story of Ramchandra Siras, a professor of Marathi and the head of the Classical Modern Indian Languages Faculty at the famed Aligarh Muslim University, who was suspended on grounds of morality. The film starts at the moment when the professor’s privacy is invaded by a film crew from a local TV station who forcibly enter his house and film him having sex with a rickshaw-puller. Siras is forced to leave his housing at the university, and is suspended from his job. He is contacted by a journalist who is sympathetic to him, and his case is taken up in court. The court rules in his favour and Siras' suspension is revoked, but before he can return to work he is found dead.

-----

Söndag 29 april, kl. 14.30 

KORTFILMSFIKA

MQF bjuder på kaffe och kaka innan det är dags för queera kortfilmer, en blandning av roligt, allvarligt, dokumentärt, animation och spelfilm.

English: 
MQF is treating to coffee and cake before it's time for queer short films, a mixture of funny and serious films, documentary, animated and feature films.


Espresso Doppio 
FILMFAKTA 
Regissör: Mika Koskinen
Land: Finland
År: 2015
Längd: 4 minuter 
Utan språk. 
Genre: animerad 

Två olika personer, två olika bakgrunder och en kopp kaffe. De närmar sig över fikabordet… En berättelse om olikheter, fördomar, acceptans och kaffe.
English: 
Two different people, two different backgrounds and a cup of coffee. Coming closer across the coffeetable… A story about diversity, prejudice, acceptance, and coffee.


Handsome and Majestic
FILMFAKTA 
Regissör: Jeff Lee Petry, Nathan Drillot
Land: Kanada 
År: 2016
Längd: 12 minuter 
Språk: Engelska 
Genre: Dokumentär 

Milan är som andra tonåriga pojkar: han gillar idrott, lasagne och hänga med vänner. Men till skillnad från andra får han bemöta dom strider som följer av en transidentitet. Med stöd av sin familj väljer Milan att bo kvar i landsbygdssamfundet Prince George för att fortsätta att utbilda och inspirera.

English: 
Teenaged Milan is like other boys his age: he likes sports, lasagna and playing with friends. But unlike others, he faces the struggles that come with a transgender identity. With the support of his family, Milan chooses to stay in the rural community of Prince George to continue to educate and inspire. 


Won't the Real Transformers Please Stand Up? 
FILMFAKTA 
Regissör: Namita Aavriti, Gee Imaan Semmalar
Land: India
År: 2016
Längd: 6 minuter 
Språk: Engelska, Hindi 
Genre: animerad 

En superhjältefilm om trans liv.

English: 
A superhero film about trans-lives.


The Curse
FILMFAKTA 
Regissör: Danny Tayara
Land: 
År: 2017
Längd: 4 minuter 
Språk: Engelska 
Genre: Komedi

Jesse har en date, men det är lingonveckan och allt går åt skogen. 

English: 
Jesse's got a date, but it's leak week... They can't seem to catch a break.Plasma Vista 
FILMFAKTA 
Regissör: Sarah Cockings, Harriet Fleuriot
Land: Storbritannien 
År: 2016 
Längd: 8 minuter 
Språk: Utan dialog. 
Genre: Experimentell 

Föremål och apparater blir levande och manipulerande. Magikern är en komponerad tecknad maskin som repeterar tricks och ekvationer. När produkter blir proteser tar då accessoarerna emotionell kontroll?

English: 
Objects and devices become bodily and manipulative. The magician is a composed cartoon machine repeating tricks and equations. When products become prosthetics, does the accessory take some emotional control?


O pacote
FILMFAKTA 
Regissör: Rafael Aidar
Land: Brasilien
År: 2012
Längd: 18 minuter 
Språk: Brasilianskt
Textning: Engelsk 
Genre: Drama 

På sin nya skola möter Leandro den livliga Jefferson. De inser snart att deras förbindelse är mer än en vänskap. Men Jefferson måste berätta någonting för Leandro, och det är tydligt att han kämpar med att få fram det.. Leandro frågar vidare i hopp om att det är ett skämt, men Jeff ser inte ut som att han skojar. Om de vill vara tillsammans finns det ett oåterkallelig faktum som Leandro måste hantera.

English: 
At a new school Leandro meets the lively Jefferson. They soon realise that theirs is no ordinary friendship. But Jefferson has to tell Leandro something and he is clearly struggling to get it out. Leandro enquires further, hoping it’s some kind of a joke. Except Jeff doesn’t look like he’s joking. If they want to be together there’s one irreversible thing Leandro must deal with. 


Little Elephant 
FILMFAKTA 
Regissör: Kate Jessop
Land: Storbritannien 
År: 2015 
Längd: 5 minuter 
Språk: Engelska 
Genre: Animerad 

LITTLE ELEPHANT handlar om kärlek över tre generationer. Rahila, en lesbisk mamma reflekterar över sin alienerade relation med sin pappa. På annat håll, en far, Ravinder, som minns 
de saker han brukar göra med sin dotter. Vad har morgondagen att erbjuda?

English: 
Little Elephant tells about love over three generations. Rahila, a gay mum reflects on her estranged relationship with her dad. Elsewhere a father, Ravinder reminisces about the things he used to do with his daughter. What will tomorrow bring? Etage X 
FILMFAKTA 
Regissör: Francy Fabritz
Land: Tyskland 
År: 2016 
Längd: 14 minuter 
Språk: Tyska
Textning: Engelska 
Genre: Drama Komedi 
Skådespelare / Medverkande: Eva Medusa Gühne, Morgana Muses

Ett slumpmässigt möte i hissen på ett köpcentrum får två kvinnor att nå sina gränser och tvingar dem att improvisera då hissen fastnar.

English: 
A random encounter in the elevator of a shopping centre causes two women to reach their limit and forces them to improvise when the elevator gets stuck. 


-----

Söndag 29 april, kl. 16.30

HOW TO WIN AT CHECKERS (EVERY TIME) 
Regissör: Josh Kim 
Land: Thailand/Hong Kong/USA/Indonesia 
År: 2015 
Längd: 80 minuter 
Språk: Thai, engelska 
Textning: Engelska 
Genre: Drama 


Vad kan du göra för att ändra ditt öde? Under morgonen på dagen för det årliga lotteriet för militär mönstring reflekterar Oat över sin barndom. 
Efter förlusten av båda föräldrarna möter den då 11 år gamla Oat en osäker framtid när hans äldre bror Ek måste delta i Thailands årliga mönstringslotteri. Medan de rika föräldrarna till Eks pojkvän kan få bort sin sons namn från lotteriets dragning, har Ek, som tillhör underklassen, inga alternativ. Oat kan inte övertyga sin bror att göra vad behövs för att ändra sitt öde så unga Oat tar saken i egna händer och det leder till oväntade konsekvenser.
Filmen baseras på den bästsäljande boken "Sightseeing" av Rattawut Lapcharoensap. Den utspelar sig i Bangkoks ekonomiska ytterkant och undersöker såväl glädjen som utmaningarna att växa upp i det moderna Thailand. HOW TO WIN AT CHECKERS (EVERY TIME) är regissören Josh Kim’s debutfilm.

English: 
What can you do to change your fate? On the morning of the annual military draft lottery, Oat reflects on his childhood. 
After the loss of both parents, 11 years old Oat faces an uncertain future when his older brother Ek must submit to Thailand's annual military draft lottery. While the wealthy parents of Ek’s boyfriend are able to maneuver their son out of the draw, Ek, part of the lower class, has no options. Unable to convince his brother to do whatever he can to change his fate, young Oat takes matters into his own hands, resulting in unexpected consequences. 
Based on the stories from the bestselling book “Sightseeing” by Rattawut Lapcharoensap, the film is set in the economic fringes of Bangkok and examines the joys and challenges of growing up in contemporary Thailand. HOW TO WIN AT CHECKERS (EVERY TIME) is director Josh Kim's debut feature film. 


-----------

Söndag 29 april, kl.18.30

KIKI
Regissör: Sara Jordenö 
Land: Sverige / USA 
År: 2016
Längd: 94 minuter 
Språk: Engelskt 
Textning: Språk 
Genre: Dokumentär 


I New York City möts rasifierade LGBTQ-ungdom på Christopher Street Pier. De praktiserar en konstform som baseras på performance och dans, Ballroom. Tjugofem år efter det att Ballroom först blev känt utanför sin scen genom Madonnas musikvideo "Vogue" och dokumentären "Paris Is Burning", har en ny och väldigt annorlunda generation av rasifierade LGBTQ-ungdomar format en ny artistisk, aktivistisk subkultur med namnet ”the Kiki Scene”. 
Under fyra år följer Filmen KIKI sju personer från Kikiscenen, genom att använda deras förberedelser och performances under så kallade ”Kiki balls” som ram syns Kikiscenens kamper mot hemlöshet, sjukdom och fördomar, deras växande politiska inflytande och erövrandet av bekräftande könsuttryck.
Scenen har utvecklats till en viktig (och ständigt växande) organisation för Black- and Trans-Lives Matter rörelser. Den drivs av LGBTQ-ungdom för LGBTQ-ungdom och de använder sig av strategier som kommer från Civil Rights, Gay Rights och Black Power-rörelserna.
Filmen KIKI är ett samarbete mellan Kikiscenens Twiggy Pucci Garçon och den svenska filmskaparen Sara Jordenö. Utifrån deras innanför-utifrån perspektiv ges nytt liv till representationen av en marginaliserad gemenskap som kräver att få synas och få verklig politisk makt.

English: 
In New York City, LGBTQ youth-of-colour gather out on the Christopher Street Pier, practicing a performance-based artform, Ballroom. Twenty-five years after Ballroom first became famous outside their scene by Madonna’s music video “Vogue” and the documentary “Paris Is Burning”, a new and very different generation of LGBTQ youth have formed a new artistic activist subculture, named the Kiki Scene. 
The film KIKI follows seven characters from the Kiki community over the course of four years, using their preparations and spectacular performances at events known as Kiki balls as a framing device while delving into their battles with homelessness, illness and prejudice as well as their gains towards political influence and the conquering of affirming gender-expressions.
The scene has evolved into an important (and ever-growing) organization for Black-and Trans-Lives Matter movements. Run by LGBTQ youth for LGBTQ youth, it draws strategies from the Civil Rights, Gay Rights and Black Power movements.
The film KIKI is a collaboration between Kiki gatekeeper, Twiggy Pucci Garçon, and Swedish filmmaker Sara Jordenö, and their insider-outsider approach to their stories breathes fresh life into the representation of a marginalized community who demand visibility and real political power.

http://www.kikimovie.com/


MER PÅ MQF!

--------------------------------------------------------------
Under hela MQF 2018 finns en installation, 
performance och bokbord!
--------------------------------------------------------------


Performance
Övre foajén

MAKE är ett performativt rum för alternativ intim kreativitet. Konstnären bjuder in till deltagande där du kan lämna ett eget avtryck på de kollektiva verken av konstnären och dess inbjudna gäster. Bekräftade gästkonstnärer för festivalens öppningskväll är scenkonstkollektivet Fördärvet.
Som del av dens verk A SEXUAL SERIES utforskar Emie // Eva-Marie Elg teman som intimitet, performance och kreativitet.

English: 
MAKE is a performative space of alternative intimate creativity. The artist invites you to participate and leave your own mark on the collective creations made by the artist and invited guests. Confirmed guests for the opening night is performance collective Fördärvet.
Part of the artist's A SEXUAL SERIES, this new work by Emie // Eva-Marie Elg explores themes of intimacy, performance and creativity. 


Bokbord med Transaktivism!

Transaktivism kommer att vara på plats under festivalen! Transaktivism är ett projekt där vi tillsammans skriver transaktivistisk historia. Det kommer finnas möjlighet att skriva ner sina transaktivistiska berättelser på plats. Så har du en stund över mellan filmerna kom gärna och sök upp oss och dela med dig av dina berättelser, som vi sedan kommer att publicera på transaktivism.nu

Transaktivism (Transactivism) will be at the festival! Transaktivism is a project in which we together write trans activist history. You will be able to do that here at the festival. If you have a minute in between the films come by and share your stories which later will be published at transaktivism.nu.VI SES PÅ MQF!

 

facebook-event: https://www.facebook.com/events/442596056155708/

hemsida: https://malmoqueerfilmfestival.wordpress.com/

Malmö Queer Filmfestival