Lez Dance - Workshop Part 2

Datum: 
16 december 2022
Tid: 
18:00-20:00
Plats/Lokal: 
Sankt Eriksgatan 117
Stad: 
Stockholm

***Le$bean, les*bee emoji*an. Lez E.***

Lez Dance är en duett av och med Shirley Harthey Ubilla & Cajsa Godée som arbetar utifrån Lesbiskhet & Dyke Camp.

I samband med skapandet av detta verk vill vi bjuda in till workshop, work-in-progress-visning och fika-häng.

Det här är 2:a tillfället av 4 där vi (Cajsa & Shirley) kommer leda en fysisk WS, visa lite av det vi arbetar med och så bjuder vi på fika och häng!

Alla som identifierar sig med lesbiskhet* är välkomna! Och det är självklart gratis!
Bjud gärna in folk du tror skulle vara intresserade 
_______________________
VAR: Misschiefs - Sankt eriksgatan 117
NÄR: 16e december kl.18-20
_______________________

*Lesbisk makts definition av lesbisket som även vi utgår ifrån:
I Lesbisk Makt står lesbiskheten i fokus. Vår definition av lesbiskhet är att lesbiskt kan vara din identitet, eller så identifierar du dig som något annat men gillar att göra lesbiska saker ibland, eller så vill du göra lesbiskt i framtiden. Vi har en öppen definition av lesbiskhet, vilket känns viktigt för oss då vi vill bjuda in personer snarare än att stänga ute.
*vi båda (shirley & cajsa) definierar oss som queers och lesbiska och använder hon och den (she/they)-pronomen. För oss är det viktigt att lesbiskhet inte betraktas som nåt binärt och därför utgår definitionen vi gillar från den lesbiska erfarenheten. Vi kommer (såklart) ha pronomenrunda och en kommer inte behöva redogöra för sin erfarenhet av lesbiskhet. Vi e snälla vi lovar! 

--- I samarbete med Lesbisk Makt & MDT ---

 

>>ENGLISH<<

Lez Dance is a duet by and with Shirley Harthey Ubilla & Cajsa Godée that works based on Lesbianism & Dyke Camp.

We are in the making of this piece and we would like to invite you to a workshop, work-in-progress showing and fika.

This is the 2nd occasion out of 4 where we (Cajsa & Shirley) will lead a physical WS, show a little of what we are working with and then we will hang out and fika!

Everyone who identifies with lesbianism* is welcome! And of course it's free! And please, feel free to invite persons that might be interested and joining this evening! 

_______________________
WHERE: Misschiefs - Sankt Eriksgatan 117
WHEN: December 16 at 6-8 p.m
_______________________

*Lesbisk Makts definition of lesbianism, which we also use as a starting point:
In Lesbisk Makt, lesbianism is the focus. Our definition of lesbianism is that lesbian can be your identity, or you identify as something else but like to do lesbian things sometimes, or you want to do lesbian in the future. We have an open definition of lesbianism, which feels important to us as we want to invite people in rather than exclude them.
*both of us (shirley & cajsa) define ourselves as queers and lesbians and use she/they pronouns. For us, it is important that lesbianism is not considered as something binary and therefore the definition we like is based on the lesbian experience. We will (of course) have a pronoun round and one will not have to explain their experience of lesbianism. We're nice, we promise! 

--- In collaboration with Lesbisk Makt & MDT ---