Lesbisk ritual

Datum: 
2 november 2018
Tid: 
18:00- 21:00
Plats/Lokal: 
hemlig
Stad: 
Umeå

Lesbisk ritual och måltid
En kväll då vi under ceremoniella former hyllar historiska och nutida lesbiska samt blir en del av den växande lesbiska gemenskapen. 

Välkommen du som identifierar dig som lesbisk eller som vill vara en del av den lesbiska gemenskapen bara för en kväll. Alla kön och könsuttryck välkomna! Begränsat antal platser. 

Anmäl dig till odysse@lesbiskmakt.nu genom att ange namn, mobilnummer och eventuella kostpreferenser. 

Plats är tillsvidare hemlig och meddelas när det närmar sig, men kommer vara någonstans i Umeå samt vara tillgänglig för alla kroppar och lätt att ta sig till.

Ritualen utförs av Elfrida Bergman och Lidia Svensson, projektledare för "Myter och verkligheter - en lesbisk odyssé" som drivs av föreningen Lesbisk makt och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är att synliggöra lesbisk historia och nutid i de norra länen samt att skapa en norrländsk lesbisk rörelse.