Lesbisk Odyssé ♥ Ånge pride

Datum: 
24 maj 2018 till 25 maj 2018
Plats/Lokal: 
Torget
Stad: 
Ånge

Ett rullande lesbiskt museum! 

Ta del av en förtjusande rumslighet och spännande berättelser, sy eller skriv in dig i den lesbiska historieskrivningen! Det rullande museet är ett rum som skapar möjligheter för lesbiska och queera aktiviteter och gemenskap med syftet att främja lesbisk historieskrivning och nutid. 

Besök museet på torget under Ånge pride och lyssna på Elfrida Bergman, projektledare för Myter och verkligheter - en lesbisk odyssé, som berättar mer om projektet fredagen kl16.00 på Corner.

Museet sprider lesbiska samtida och historiska berättelser, föremål, levnadsförhållanden och samtidskonst. Främst är det ett queert rum och en trygg mötesplats där besökare kan stiga in i en storfamilj av queera lesbiska livsöden.