Lesbisk Odlingsträff på Mariehem

Datum: 
25 juni 2020
Tid: 
18:00
Plats/Lokal: 
Mariehem, Mariehemsängarna
Stad: 
Umeå

Är du nyfiken på att odla hemma? Har du funderat på att odla på balkongen eller kanske vid en kolonilott? Vi odlar tillsammans med Balkongodlareniumea (instagram) och lär oss så frön som är i säsong. Det är redan sommar och man behövde faktiskt inte börja för längesen. Vi träffas utomhus ca två timmar.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och hoppas att du också gör det. Stanna hemma om du har någon form av förkylningssymtom och vänta 48 timmar efter symtom innan du kommer. Stanna också hemma om du rest nyligen.

ODLINGSTRÄFF

Balkongodlareniumea vill inspirera oss att odla mera och visa hur man kan börja hemma med enkla medel. Vi odlar tillsammans vid dens kolonilott och balkongodlareniumea berättar om sina växter som finns där. 

LOKAL

Kolonilotten finns vid Mariehemsängarna och är tillgänglig med bil ända fram till lotten. Där finns en grusväg om man har svårt att gå. I närheten (ca 20 m) finns en gräsmatta som vi kan sitta vid också. 

Bil: Kör mot Bräntberget, fortsätt förbi fårhagen, första lotten som kommer på vänster sida är där vi ska träffas. För att parkera bilen kör vidare på grusvägen tills du kommer till en parkering invid frisbeegolfbanan.

Buss: Kliv av vid Hermelinvägen och gå mot Bräntberget. Följ grusvägen förbi mot berget och förbi fårhagen tills ni kommer till första lotten.

Cykel: Från Berghem och blåbärsvägen, sväng in mot bröntberget på cykelvägen på kartan.  Grusvägen svänger till vänster, fortsätt på den. Förbi en parkering och fram tills du kommer till en korsande grusväg från ängarna in mot stadsliden, där till höger i den korsningen träffas vi. Se bilden postad i eventet på Facebook eller kontakta oss vid frågor.

TILLGÄNGLIGHET 

Det går att köra bil ända fram till lotten. Det är en gruväg invid lotten men en liten bit därifrån finns gräsmatta som vi kan sitta på. Det är en till grusväg nära gräsmattan så tillgängligt för de som har svårt att ta sig fram på gräs. Meddela i anmälan om du har specifika behov för att ta dig fram.

Använd google maps för Bräntberget eller kontakta oss vid frågor.

KOSTNAD

Gratis. Lesbisk Frukost förser material. Ta med papper och penna om du vill.

ANMÄLAN

Anmäl dig i formuläret nedan.

 

FOTOGRAFERING

Vi tar ibland foton under frukosten - dessa bilder kan komma att läggas upp på sociala medier. Säg till oss om du inte vill vara med på bild. Om du själv tar foton så tänk på att kolla med folk om det är ok att bilderna sprids.

 

OM LESBISK FRUKOST

Lesbisk Frukost Umeå arrangerar frukostar och andra aktiviteter där lesbiskhet får vara norm. Vi samarbetar även med Studiefrämjandet. Frukostarna har varit fyllda med bl.a. pyssel, musik och föreläsningar.

Lesbisk Frukost Umeå är en del av föreningen Lesbisk Makt som finns på flera håll i Sverige. Alla våra event är alkoholfria. Vi vill tillsammans skapa en lesbisk folkrörelse!

 

FÖR VEM?

Lesbisk Makt är en plats där lesbiskhet får vara norm, och allt vi gör på våra arrangemang är lesbiskt. Lesbisk kan vara din identitet, eller så identifierar du dig som något annat men gillar att göra lesbiska saker ibland, eller så vill du göra lesbiskt i framtiden. Alla som är med i Lesbisk Makt eller deltar på våra aktiviteter definierar sig inte som lesbiska, men vill vara en del av en lesbisk gemenskap. Du som identifierar dig som kvinna, icke-binär och/eller har trans*erfarenhet är välkommen. Om du tror att du hör hemma här så gör du förmodligen det.

 

ENGLISH

 

Are you curious about indoor planting? Have you been thinking about balcony farming or allotment garden? We are planting together with Balkongodlareniumea (instagram) and learn to cultivate seeds of the season. It is finally summer but you did not had to start already. We meet outdoors during two hours.

We follow the public health authorities recommendations, and hope you do too. Please stay home if you feel sick at all, and if you have had any symptoms in the last 48 hours, and please stay home if you have recently been traveling.

GARDENING MEETING

Balkongodlareniumea want to inspire us to garden more and show us how to easily get started at home. We plant together at their allontment garden and they will tell us about the plants and vegetables that are currently growing at sight. 

COST

Free. Lesbian breakfast provide material. Bring pen and paper if you want.

SIGN UP

Let us know that you're coming by filling out the form below.

LOCATION

The allotment is located at the fields of Mariehem and is available with car all the way to the allotment. There is a small path of gravel if you have problems with walking. Closeby (20 m) is a lawn where we can sit.

Car: Drive towards Bränberget, continue past the sheep pasture and we will meet on the left side by the first allotment. To park your car drive along the gravel road until you reach a parking lot by the frisbeegolf range.

Bus: Get off at the stop Hermelinvägen and walk towards Bräntberget. Follow the path of gravel past the Bräntberget and past the sheep pasture until you reach the first allotment.

By bike: Use google maps for Bräntberget or contact us with further questions.

 

PHOTOS?

We sometimes take pictures during the event, for publishing on social media. If you do not want any pictures taken of you, please let us know. Also, please note that if you want to take pictures yourself, you will need to ask the people you’re photographing for permission.

WHO’S WELCOME?

Lesbian breakfast is a place were lesbianism is the norm. You can either identify as lesbian, do lesbian things occasionally or want to do lesbian things in the future or want to be part of the lesbian community. You who identify as woman, non binary and/or have transexperiences is welcome. 

All our events are alcohol- and drug free.

WELCOME!