Lesbisk Frukost Umeå Årsmöte (Annual General Meeting) 2021/2022

Datum: 
23 januari 2022
Tid: 
14:00-16:00
Plats/Lokal: 
Zoom
Stad: 
Umeå

I formuläret anmäler du dig till årsmötet som kommer att hållas digitalt på Zoom i år. OBS! Sista anmälningsdag 14/1.

Handlingarna till mötet kom i samma mail som kallelsen. Om du av någon anledning saknar handlingarna eller kallelsen maila oss på umea@lesbiskmakt.nu

För att vara röstberättigad på mötet behöver du vara medlem i Lesbisk Makt och ha betalat medlemsavgiften för året. Som medlem får du också delta, rösta och skicka in motioner på Lesbisk Makts årsmöte senare i början av våren.

[English]

Sign-up to our digital Annual General Meeting this year is done in the form below. Sign up 14th of january at the latest!

The relevant documents for the meeting is contained in the same e-mail as the summon. The documents are in Swedish but abbreviated editions will be supplied if requested. Requests are taken at umea@lesbiskmakt.nu

To be able to vote at the AGM you need to be a member of Lesbisk Makt and to have payed this years member fee. By being a member you are also allowed to participate, vote and motion at Lesbisk Makts AGM later in the beginning of spring.

Om du hellre använder ett annat namn på själva mötet kan du ange det namnet här. / If you would prefer to use another name in the meeting, please write down that name or alias.