Lesbisk Eldworkshop

Datum: 
30 oktober 2021
Tid: 
10-12
Plats/Lokal: 
Eldplatserna i Skolskogen, Nydala. (Se kartan)
Stad: 
Umeå

LESBISK ELDWORKSHOP

Inställd!

Cancelled!

Imponera på skogsdejten i senhösten genom att göra upp eld med eldstål! Lesbisk Frukost Umeå bjuder in till höstens första arrangemang som är en eldworkshop. Öva på att bygga elden, lär dig vad ett stormkök är och hur det funkar och att starta brasor med eller utan tändstickor.

English below!

NÄR?

Förskjutet på grund av sjukdom 

Ny dag
Lördag den 30:e oktober, 10.00–12.00.

PLATS
Eldplatserna i Skolskogen, Nydala. (Se kartan). Bästa sättet att ta sig hit är med cykel eller bil. Eldningsplatsen är 500 m längs en bredare stig från närmsta parkering.

TA MED
Något att sitta på, varma kläder (ha gärna flera lager), en mössa, något att grilla eller annat att fika. Vi har med kaffe och te :)

På Fritidsbanken i Ålidhem centrum finns det bland annat sittunderlag, stövlar och ryggsäckar att låna.

ANMÄLAN

Anmäl dig i formuläret på nedan, senast torsdag 21:a oktober. Om nått kommer upp så du inte kan komma meddela oss på umea@lesbiskmakt.nu så vi vet.

VÄDER
Om vädret ser väldigt dåligt ut, exempelvis vid prognos om mycket regn, mailar vi ut dagen innan till den mailadress du angett om byte av dag.

FOTOGRAFERING
Vi tar ibland foton under frukosten - dessa bilder kan komma att läggas upp på sociala medier. Säg till oss om du inte vill vara med på bild. Om du själv tar foton så tänk på att kolla med folk om det är ok att bilderna sprids.

 

OM LESBISK FRUKOST UMEÅ
Lesbisk Frukost Umeå arrangerar frukostar och andra aktiviteter där lesbiskhet får vara norm. Vi samarbetar även med Studiefrämjandet. Lesbisk Frukost Umeå är en del av föreningen Lesbisk Makt som finns på flera håll i Sverige. Alla våra event är alkoholfria. Vi vill tillsammans skapa en lesbisk folkrörelse!

BLI MEDLEM
Lesbisk Makt är en nationell förening som bidrar till att skapa en stark lesbisk folkrörelse! För att vi ska kunna fortsätta skapa viktiga lesbiska events och mötesplatser behöver vi att folk är medlemmar i föreningen. Stöd oss och den lesbiska folkrörelsen genom att bli medlem för minst en tjuga här: https://lesbiskmakt.nu/bli-medlem. (För 60-100 kr får du en medlemspremie på köpet!) Vill du vara med och ordna framtida aktiviteter får du jättegärna maila oss på umea@lesbiskmakt.nu

FÖR VEM?

Lesbisk Makt är en plats där lesbiskhet får vara norm, och allt vi gör på våra arrangemang är lesbiskt. Lesbisk kan vara din identitet, eller så identifierar du dig som något annat men gillar att göra lesbiska saker ibland, eller så vill du göra lesbiskt i framtiden. Alla som är med i Lesbisk Makt eller deltar på våra aktiviteter definierar sig inte som lesbiska, men vill vara en del av en lesbisk gemenskap. Du som identifierar dig som kvinna, icke-binär och/eller har trans*erfarenhet är välkommen. Om du tror att du hör hemma här så gör du förmodligen det.

 

Lesbian Fireworkshop

Impress your date by making fire with an ignition steel when you have a nice forest date. Lesbisk Frukost Umeå invites you to the autumns first event which is a fireworkshop. Practice building a fire, learn what a mess kit is and how it works and how to start a fire with or without matches.

When?

Moved to next week
Saturday the 30:th of October, 10.00 – 12.00.

Place

The firepits in Skolskogen, Nydala (See map). The best way to get there is by bike or car. The firepits are 500 m away on a broad path from the closest parking lot.

To bring

Something to sit on, warm clothes (preferably several layers), a warm hat, something to barbeque or anything else to eat. We will bring tea and coffee.

Fritidsbanken at Ålidhem centrum lends outdoor seat pads (ask for "sittdyna" or liggunderlag), boots, backpacks and more

Registration

Register in the form below, latest on Thursday the 21st of October. If something comes up and you are unable to attend you can let us know on umea@lesbiskmakt.nu.

Weather
If the weather seems bad, in case of heavy rain or similarly, we will email the day before and announce the change in dates.

PHOTOS?
We sometimes take pictures during the event, for publishing on social media. If you do not want any pictures taken of you, please let us know. Also, please note that if you want to take pictures yourself, you will need to ask the people you’re photographing for permission.

 

About LESBISK FRUKOST UMEÅ
Lesbisk Frukost Umeå plans breakfasts and other activities where lesbianism is the norm. We are a part of the national association Lesbisk Makt. Together we help create a lesbian popular movement.

BECOME A MEMBER
Lesbisk Makt is a national association which help produce a lesbian community. To help us arrange we need members. Support us and the lesbian community by becoming a member for at least 20 Swedish krona here:  https://lesbiskmakt.nu/bli-medlem (for 60 - 100 SEK you get a membership bonus)If you want to help us arrange events please email us at umea@lesbiskmakt.nu

 

WHO’S WELCOME?
Lesbisk Makt is a space where lesbianism is allowed to be the norm, and everything we do at our events is lesbian. Lesbian may be your identity or something you want to be a part of your identity, either occasionally or in the future. Not everyone that is a member of Lesbisk Makt or participates in our events necessarily defines themselves as lesbians, but they do want to be a part of a lesbian community. Our spaces are open to women, non-binary people and/or people with trans*experiences. If you think you belong in our community, you most likely do.

All our events are alcohol- and drug free.

WELCOME!

 

Bifoga dokument: