LESBISK MAKT SÖKER FYRA PERSONER TILL ARBETSGRUPP INOM PROJEKTET LESBISK PLATS

Nu söker vi fyra personer från målgruppen som ska jobba tillsammans med projektgruppen för Lesbisk Plats - Ung lesbisk organisering i landsbygd.

Läs mer om tjänsterna och ansökan här!