LESBISK MAKT SÖKER EN PERSON TILL ARBETSGRUPP INOM PROJEKTET LESBISK PLATS

Nu söker vi en person från målgruppen som ska jobba tillsammans med projektgruppen för Lesbisk Plats - Ung lesbisk organisering i landsbygd.

Läs mer om tjänsten och ansökan här!