Kallelse till Lesbisk Makts årsmöte 2023

Datum: 
19 mars 2023

Kallelse till Lesbisk Makts årsmöte 2023!

Nu är det dags att sammanfatta året som varit och tillsammans ta steget in i det nya verksamhetsåret 2023! 

Vi kommer att ses digitalt över Zoom såsom vi gjort tidigare år och du som anmäler dig och betalar medlemsavgiften i tid får länk och instruktioner på mail när årsmöteshandlingarna skickas ut. 

Som medlem kan du såklart delta på årsmötet även om du missar datum för anmälan. Då mailar du till oss på kansliet på info@lesbiskmakt.nu för att få länken till årsmötet. 

**************************************************************************************************

VIKTIGA DATUM INFÖR ÅRSMÖTET

6 mars: Anmälan till årsmötet för att få goodiebag skickat stänger.

9 mars: Deadline för att skicka in motioner

10 mars: Årsmöteshandlingar skickas ut.

15 mars: Samtal på dischord kl.19-21 *** Vi diskuterar ev. inkomna motioner och propositioner - har du frågor eller funderingar inför årsmötet, innehåll eller andra årsmöteshandlingar är du välkommen att ställa dem. 

19 mars: Årsmöte kl.10-14 *** Insläpp från kl. 10 och sen startar mötet kl. 10.15. Under förmiddagen fokuserar vi på året som gått, vi går bl.a. igenom verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen. På eftermiddagen vänder vi oss mot året som kommer och går igenom och spikar verksamhetsplan, budget och väljer in föreningens nya förtroendevalda ledamöter. Vi kommer att ta en lunchpaus mellan de två blocken och en kortare paus på både förmiddagen och eftermiddagen.  

*********************************************************************************************************

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 

Årsmöteshandlingar skickas ut separat till alla medlemmar senast 10 mars och utgörs bl.a av handlingar såsom:

- Motioner (förslag från medlemmar), med styrelsens yttrande kring förslaget 

- Propositioner (förslag från styrelsen)

- Verksamhetsberättelse 2022 (en redogörelse av aktiviteter och händelser i föreningen under 2022)

- Verksamhetsplan för 2023 (förslag om föreningens riktining och fokus kommande verksamhetsår 2023)

- Ekonomisk balans- och resultaträkning för 2021 (en redogörelse av föreningens ekonomi - hushållning och resursfördelning 2022)

*********************************************************************************************************

ATT SKRIVA ETT FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET

Alla medlemmar och styrelsen kan lämna förslag till årsmötet. Medlemmarnas förslag kallas motioner och styrelsens förslag kallas propositioner.

En motion kan handla om vad som helst som rör föreningen eller dess verksamhet! Tänk på att varje motion bara ska ta upp ett ämne eller förslag. En medlem kan lämna flera motioner.

En motion kan skrivas såhär:

1) Rubrik – Här ska du skriva vad motionen handlar om.

2) Brödtext – Här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak.

3) Yrkande – Motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till.

Du kan maila motioner till ​styrelsen@lesbiskmakt.nu​ tom. 9 mars. 

*********************************************************************************************************

PÅMINELSE OM ATT BETALA IN MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2023

Medlemmar har närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på föreningens årsmöten. Om du inte har betalat din medlemsavgift för 2023 än, gör det.

Betala medlemsavgiften via:

Swish 123-018 15 86 eller

S.E.B, kontonummer 5501-11 169 72 

* Om du inte är medlem i föreningen än så blir du det genom att betala in avgiften som beskrivet ovan, samt fylla i --> detta medlemsformulär < --

* Om du redan är medlem ska du inte fylla i medlemsformuläret igen utan endast betala in medlemsavgiften. Glöm inte inte att märka din betalning med det namn/alias som du använde när du fyllde i medlemsformuläret

Medlemskap betalar en för det aktuella året. När det blir nytt år behöver en betala medlemsavgiften igen för just det året. Medlemskapet löper alltid januari - december, oavsett när en betalar in avgiften. Har du således betalat medlemsavgiften nyligen - men innan årskiftet 2022/2023 så behöver då alltså betala in medlemsavgiften igen efter årskiftet 2022/2023 för att vara registrerad som medlem för 2023.

* Medlemsavgiften är valfri summa mellan 20 och 100 kronor. (*1 kr/ år för papperslösa *Var och en efter förmåga)