Frukost med Mian Lodalen

Datum: 
11 december 2021
Tid: 
11:30-14:00
Plats/Lokal: 
Café Dynamo, Södermannagatan 38
Stad: 
Stockholm

*** ENGLISH BELOW ***

För att avsluta året vill vi välkomna er till en väldigt speciell frukost eftersom vi får äran att bli gästade av Mian Lodalen! Som kommer prata om sina böcker, svara på era frågor och även sälja böcker för de som vill ha en egen kopia. Vi bjuder på frukost/fika och det finns också veganska och glutenfria alternativ. Lokalen är tillgänglighetsanpassad.

Angående det nya covid-läget i samhället: Lesbisk Makt Stockholms evenemang påverkas inte direkt av förändringarna och vi kommer genomföra frukosten som planerat. Men vi rekommenderar i enlighet med Folkhälsomyndigheten att alla kommer symptomfria och vaccinerade!

Obs! Föranmälan krävs!

Alla är välkomna, oavsett orientering och identitet <3

*******************************************************************************************************

To end the year, we want to welcome you to a very special breakfast because we have the honor of being visited by Mian Lodalen! Who will talk about their books, answer your questions and even sell books for those who want their own copy. We offer free breakfast / coffee and there are also vegan and gluten-free options. The room is accessible.

Regarding the new covid situation in society: Lesbisk Makt Stockholm's events are not directly affected by the changes and we will carry out the breakfast as planned. But we recommend in accordance with the Public Health Agency that everyone comes asymptomatic and vaccinated!

Note! Pre-registration required!

Everyone is welcome, regardless of orientation and identity <3