Fogelstadgruppen

En helg i oktober 1921 samlas Ada Nilsson, Honorine Hermelin, Kerstin Hesselgren och Elin Wägner på Elisabeth Tamms gård Fogelstad för att smida planer i hur kvinnor skulle få utbildning i medborgarskap. Något som de ansåg fattades kvinnor som just hade fått rösträtt och behövde lära känna sina rättigheter. 

Vad dom inte visste då var att den där helgen i oktober 1921 skulle bli början för den legendariska Fogelstadgruppen. Tillsammans skapade de något nytt som skulle växa och dra med sig fler i kampen. Ada Nilsson beskriver i en minnesbok hur hen upplevde de starka band som uppstod på Fogelstad. Hen liknar det vid en konstellation av himlakroppar.

” /…/ Genom oförutsedda öden och omständigheter har de närmats till varandra, de träffas - och något har hänt. De är ej mer detsamma efter som före detta möte, och de drar även in andra i konstellationen. Det blir en livets vävnad med dess olika inslag. ”

Efter helgens tankesmedja bestämmer de sig för att starta en skola på Elisabeth Tamms gård för att ge kvinnor utbildning i demokrati och rättigheter. En Medborgarättskola för kvinnor från hela Sverige med skilda bakgrunder och erfarenheter. Dom bestämmer sig också för att starta en tidning som dom döper till Tidevarvet.

Tidevarvet (1923-1936), som var en partipolitiskt obundna veckotidning, blev ett forum för diskussioner i ämnen som litteratur, kultur, och olika samhällsfrågor som exempelvis abort, prostitution och äktenskapslagstiftning. Skribenter för tidevarvet var många av dåtidens kända medborgsrrättskämpar som Klara Johansson, Alexandra Kollontaj, Hagar Olsson, Eva Andén, Moa Martinson och Alva Myrdal.

Påsken 1925 öppnar dom upp dörrarna för Kvinnliga medborgarskolan Fogelstad, med Honorine Hermelin som rektor. Här gick att gå både terminslånga och kortare kurser i medborgarrätt , filosofi, miljöfrågor, ekonomi och sexualkunskap med några av dåtidens mest kända kvinnorättskämpar som lärare. 

Elisabeth Tamm beskrev skolans mål såhär:

”dess mål är att väcka politiskt intresse hos kvinnorna som skapar självständigt tänkande och trohet mot en självständig åsikt.”

De utvecklade en pedagogik där kropp och själ, ande och materia, eller hjärtat, hjärnan och handen behandlades som en enhet. Förutom teoretiska ämnen undervisades också i sång, musik, konst och rytmik. Under ledning av skådespelare från Dramaten fick kursdeltagarna  lära sig “muntlig framställningskonst”, alltså att formulera sig och tala inför publik, vilket var ett särskilt populärt ämne.

Gårdens jordbruk bedrevs med ekologisk odling enligt gammeldags metoder. De var kritiska mot konstgödsel och gifter i jordbruket och menade att utsugningen av jorden och utsugningen av människan var två sidor av samma sak. 

Skolans verksamhet upphörde 1954. Då var det fortfarande stor tillströmning till kurserna men de ansvariga bedömde att det var dags att låta andra ta över, i nya former. Idag vet vi att de fortsatte inspirera lesbiska aktivister att göra sina egna platser, som Kvinnohöjden i Dalarna och Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.

På Fogelstad skapade dom sig en fristad där dom kunde utforska en frisinnlighet bortom samhällets normer. Inom gruppen uppstod kärleksrelationer och romanser i olika former. Tillsammans skapade dom en plats för både drömmar och folkbildning. 

Lesbiskt arkiv samlar på bitar av den lesbiska historien, med målet att lägga ett pussel över lesbiskt liv, kamp och kärlek genom tiderna.

Denna artikel tillhör det lesbiska arkivet. Startsidan för Lesbiskt arkiv hittar du här: Lesbiskt arkiv

Lägg till ny kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras.