Dyke march Stockholm 2021

Datum: 
8 augusti 2021
Tid: 
11.30-18.00
Plats/Lokal: 
Tantolunden
Stad: 
Stockholm

Dyke March Stockholm 2021.

Välkommen att demonstrera med Lesbisk Makt och Dyke March Stockholm den 8/8 2021. 

Volontärer kommer vara på plats i Tantolunden klockan 11.30 för att registrera er och ge er band för att delta i demonstrationen. 

OBS! Information gällande COVID-19:
För att genomföra marschen på ett smittsäkert sätt måste vi begränsa antal deltagare till maximalt 600 personer. Endast de personerna som har anmält sig genom formulär och hämtat ut ett armband får delta i marschen. Vi ska alla hålla avstånd med 1 meter (i sidled samt framåt och bakåt) under samlingen och marschen. Stay safe! 

Avgång sker kl 13 och vi förväntas vara tillbaka i Tantolunden senast 15.30.

Efter demonstrationen hänger vi i Tantolunden till klockan 18 då demonstrationen avslutas. 

Ta med dig skyltar och pepp samt fika om du vill hänga i Tanto efteråt.

Vem får delta? - Detta är en demonstration för lesbiska och queera. Lesbiskt kan vara din identitet, eller så identifierar du dig som något annat men gillar att göra lesbiska saker ibland, eller så vill du göra lesbiskt i framtiden. 

Tillsammans med polisen i Stockholm kommer vi se till att demonstrationen genomförs på ett säkert sätt. Om det är så att det finns risk för att demonstrationen skapar otrygghet i samband med pandemilagen så kommer vi tillsammans att upplösa demonstrationen.

Anmäl dig till demonstrationen här:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXhqG2Awcx6Yeu6wHANPwO_bat5_M3...

 

Dyke March Stockholm 2021.

Welcome to demonstrate together with Lesbisk Makt and Dyke March Stockholm the 8/8 2021.

Our Volonteers will be in Tantolunden at 11.30 AM to register you and give you bracelets to participate in the demonstration.

N.B! Information about COVID-19:
To go through with the march in a safe way we have to make sure that we are a maximum of 600 people. Only those who have registered through the form and have collected a bracelet is allowed to join the march. Stay safe!

We will departure at 1 PM and are expected to be back at Tantolunden at the lates by 3.30 PM.

After the march we will hang out at Tantolunden until 6 PM when the demonstration will end. 

Bring your own signs, fika (if you want to stay and hang out) and be excited together with us.

Who is allowed to join? - This is a demonstration for lesbians and queers. Lesbian could be your identity, or you identify as something else but like to do lesbian stuff sometimes, or you would like to do lesbian stuff in the future.

Together with the Stockholm police we will make sure that the demonstration is carried through in a safe way. If there is a risk that the demonstration becomes unsafe connected to the pandemic laws we will dissolve the demonstration together. 

Sign up for the demonstration here:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXhqG2Awcx6Yeu6wHANPwO_bat5_M3...