Årsmöte Lesbisk Makt Stockholm

Datum: 
16 december 2020
Tid: 
18:00
Plats/Lokal: 
Mötet hålls digitalt
Stad: 
Stockholm

ENGLISH BELOW

Välkommen till Lesbisk Makt Stockholms årsmöte den 16e december 2020!

Detta är en chans för dig som medlem i Lesbisk Makt och bor i Stockholm att få en insyn i vårt arbete och möjlighet till att tycka till. 

Handlingarna till årsmötet skickas ut till alla anmälda senast 2 veckor innan årsmötet. Eventuella motioner ska skickas in till oss senast en vecka innan mötet så vi hinner inkludera dessa i dagordningen.

För att delta på mötet måste du anmäla dig i formuläret nedan och vara medlem i Lesbisk Makt.

Med hänsyn till pågående pandemi ska mötet hållas digitalt. Länk till Zoom kommer skickas ut innan mötet till din angivna epostadress.

Tiden är nu bestämd till 18:00.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Welcome to Lesbisk Makt Stockholm's annual meeting on December 16, 2020!

This is a chance for you as a member of Lesbisk Makt and live in Stockholm to get an insight into our work and the opportunity to express your opinion.

The documents for the annual meeting are sent to all registered members no later than 2 weeks before the annual meeting. Any motions must be sent to us no later than one week before the meeting so we have time to include these in the agenda.

To attend the meeting, you must register in the form below and be a member of Lesbisk Makt.

Because of the ongoing pandemic, the meeting will be held digitally. Link to Zoom will be sent out before the meeting to your specified email address.

The time is now decided to be 18:00.