Vernissage Sofia Hultin: A Matter of Time / En fråga om tid

Datum: 
7 oktober 2017
Plats/Lokal: 
Konsthall C
Stad: 

2017.10.08 - 2017.11.19

A Matter of Time
Sofia Hultin

A Matter of Time presents three new works by Sofia Hultin combining science-fiction, history and fantasy to explore a queer perspective on future by looking back and forward at the same time.

Vernissage 7 October, 5 – 9 pm

From 5 pm: City walk in Hökarängen – instructions will be given at Konsthall C. The walk takes approximately one hour, bring a smartphone and earphones, or borrow from us (limited).
6.30 pm: Introduction by Sofia Hultin and Corina Oprea, Artistic Director at Konsthall C
7.30-9 pm DJ Lap-See Lam

Food and drinks at your own cost.

Central to the notion of ‘time’ addressed in Hultin’s works are the science-fiction writer Octavia Butler, philosopher Zygmunt Bauman and scientist, futurist and transhumanist Martine Rothblatt. Futurism allows Hultin to propose situations in which a variety of bodies take space and address relationships, social justice, politics, religion, friendship, all in one story. The social anxiety of today has been described by Butler 30 years ago. In Butler’s prognosis, humans survive through an intricate logic of interdependence, an approach addressed through the videos Our Hopes Up and Before We Were.

The three new works span not only personal themes of identity and self–determination in the LGBTQI community, but also persistent concerns of utopias and dystopias, as well as universal preoccupations with time and the fear of change which creates an opening for retrograde politics. Literary scholar Svetlana Boym called the ‘nostalgia epidemic’, a condition cited by Zygmunt Bauman and which is now ‘palpably felt at every level of social cohabitation’.

The emergent ‘retrotopian’ phase and the ‘nostalgia epidemic’ is addressed also through a speculative walk inspired by the neighborhood of Hökarängen, speaks to a number of marginalized groups and proposes a collective and necessary movement forward. The walk can be experienced starting from Konsthall C through an app on a smartphone.

In connection to the exhibition at Konsthall C, Sofia Hultin will lead a workshop in Chisinau, Moldova as a follow-up to their continuous work I’m Every Lesbian.

Sofia Hultin (b. 1982) is an artist based in Stockholm, Sweden. They graduated from Konstfack - University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm in 2012 and work with performance and video based on their interest in marginalized stories and queer history writing. During the last 3,5 years they have worked with the project I'm every lesbian - a city walk, told in a first person narrative, that based on interviews with lesbians living in a specific place, presents parts of that place's lesbian history. The project has been conducted in seven different places around Europe.

With support from Farsta Municipality and Swedish Institute.

::::::::::::

En fråga om tid
Sofia Hultin

En fråga om tid presenterar tre nya verk av Sofia Hultin som kombinerar science-fiction, historia och fantasi för att utforska ett queert perspektiv på framtiden genom att blicka bakåt och framåt på samma gång.

Vernissage 7 oktober kl 17.00-21.00

Från kl 17.00 Stadsvandring i Hökarängen på egen hand – du får instruktioner på Konsthall C. Vandringen tar ca en timme, ta med en egen smartphone och hörlurar eller låna hos oss (begränsat antal).
18.30 Introduktion av Sofia Hultin och Corina Oprea, konstnärlig ledare Konsthall C
19.30-21.00 DJ Lap-See Lam

Mat och dryck finns till självkostnadspris.

Centrala för begreppet "tid" i Hultins verk är science fiction-författaren Octavia Butler, filosofen Zygmunt Bauman och forskaren, futuristen och transhumanisten Martine Rothblatt. Ett framåtblickande tillåter Hultin att föreslå situationer där en mängd olika kroppar tar plats och adresserar relationer, social rättvisa, politik, religion, vänskap – allt i en berättelse. Futuristiska verk är i regel är en kommentar till samtiden och i Butlers framtidsdystopi överlever människor genom en komplicerad logik av ömsesidigt beroende, något som också speglas i Hultins videor Segern i förskott och Innan vi fanns.

De tre nya verken speglar inte bara personliga berättelser rörande identitet och självbestämmande inom ett HBTQI-community utan också nödvändigheten av framtidsskildringar som en motreaktion mot samtidens rädsla för förändring – något som skapat en öppning för en bakåtsträvande politik. Litteraturvetaren Svetlana Boym använde begreppet ’nostalgiepidemi’, för att beskriva ett samtida tillstånd som Zygmunt Bauman citerat och beskrivit som "påtagligt på alla nivåer av social samlevnad".

Den framväxande "retrotopiska" fasen och "nostalgiepidemin" behandlas också genom en stadsvandring som tar sin utgångspunkt i Hökarängen och som föreslår en kollektiv och nödvändig framåtrörelse, inspirerat av olika marginaliserade gruppers aktivister och kulturskapare. Stadsvandringen kan upplevas med start från Konsthall C via en app på en smartphone.

I anslutning till utställningen på Konsthall C kommer Sofia Hultin att leda en workshop i Chisinau, Moldavien som uppföljning av hens fortlöpande arbete, I’m Every Lesbian.

Sofia Hultin (f. 1982) är en konstnär baserad i Stockholm, Sverige. Hen utexaminerades från Konstfack 2012 och arbetar med performance och video baserat på hens intresse för marginaliserade berättelser och queer historia. Under de senaste 3,5 åren har hen arbetat med projektet I’m Every Lesbian - en stadsvandring, berättad i jag-form, som bygger på intervjuer med lesbiska som bor på en viss plats och som presenterar delar av den platsens lesbiska historia. Projektet har genomförts på sju olika platser runt om i Europa.

Med stöd från Farsta Stadsdel och Svenska Institutet.

Detta event är automatiskt hämtat från Facebook. Länk till eventet: http://facebook.com/2065646373664138

Lägg till ny kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras.