Öppet hus - Newcomers - Open house

Datum: 
16 januari 2018 till 19 juni 2018
Plats/Lokal: 
RFSL Sjuhärad
Stad: 

(English below)

RFSL Newcomers Borås Sjuhärad är en mötesplats och ett nätverk med och för hbtqia-personer: en plats för nyanlända, migranter och människor som varit i Sverige länge som vill umgås i ett tryggt sammanhang och stärka kampen för hbtqia-personers rättigheter såväl som stötta varandra i arbetet för allas lika möjligheter.

Två gånger i månaden har vi öppet hus. Alla är välkomna och fokus på träffarna är alltid att skapa forumet tillsammans och se till att det blir vad vi vill och behöver. Ibland har vi tema och gäster på träffarna. Om du vill träffas andra gånger än på de öppna kvällarna är du välkommen att höra av dig!
Vi börjar klockan 16 och slutar klockan 18, med en möjlighet att boka in tid också efteråt.

Är du ny och vill komma för första gången? Välkommen. Skriv till Stina på newcomers@boras.rfsl.se om du undrar något!

Läs mer om RFSL Newcomers Borås Sjuhärad på www.rfslboras.se/newcomers.

Välkommen att kontakta oss: newcomers@boras.rfsl.se

************

RFSL Newcomers Borås Sjuhärad is a meeting place and a network with and for lgbtqia people: a place for refugees, migrants and people who’ve lived in Sweden for a longer time and want to hang out in a safe environment, create a stronger struggle for lgbtqia peoples rights and support each other in the work for equal opportunities.

Two times every month we have open house at RFSL. Everyone is welcome and focus is always to create this forum together and make as what we need and want. Sometimes we have a theme or guests on the events. If you want to meet up other times than the open evenings: please contact us!
We start at 16.00 and end at 18.00, with a possibility to book a time also after.

Are you new and want to come for the first time? Welcome. Write to Stina at newcomers@boras.rfsl.se if you wonder something!

Read more about RFSL Newcomers Borås Sjuhärad on www.rfslboras.se/newcomers.

Feel welcome to contact us: newcomers@boras.rfsl.se

Detta event är automatiskt hämtat från Facebook. Länk till eventet: http://facebook.com/2031330240418999

Lägg till ny kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras.