Transformationer - Om svensk translitteraturhistoria

Datum: 
5 oktober 2017
Plats/Lokal: 
Stockholms universitet
Stad: 

Sam Holmqvist presenterar sin avhandling i litteraturvetenskap, Transformationer (2017). I Transformationer undersöks den svenska 1800-talslitteraturen, skriven under en tid då ”trans” ännu inte var ett begrepp, en diagnos och en identitet, men som var full av
människor vi idag skulle kalla transpersoner och vars skönlitteratur var full av berättelser om dem. Avhandlingen är den första boken om svensk translitteraturhistoria. Det är en bred sammanställning av translitterära traditioner, men också en diskussion om läsningens möjligheter.

Sam Holmqvist är doktor i litteraturvetenskap och undervisar i genusvetenskap vid Södertörns högskola.

Datum: 5/10
Tid: 16-18
Lokal: D4110

Välkomna!

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.
För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av er till:

Elin Abrahamsson (elin.abrahamsson@gender.su.se) eller
Fanny Ambjörnsson (fanny.ambjornsson@gender.su.se)

Detta event är automatiskt hämtat från Facebook. Länk till eventet: http://facebook.com/1449909518433543

Lägg till ny kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras.