Om Lesbisk Makt

Vad är Lesbisk Makt? Hur kan du bli del av Lesbisk Makt? Var finns det Lesbiska Frukostar? Hur började allt och vad händer nu?

Vad vill Lesbisk Makt?

Vi vill skapa en stark lesbisk folkrörelse.
Vi vill kartlägga och synliggöra lesbiskhet i all tid, överallt.
Vi vill sätta lesbiska tankar och känslor i rörelse hos alla. 
Vi vill att lesbiskheten ska sluta vara ett ensamt projekt -lesbiskhet kan vara en folkrörelse - en gemenskap!

Varför det? 

Vi vill att världen ska bli mer lesbisk.
Vi vill att fler ska upptäcka/se lesbiskhet i världen och i sig själva. 
Vi vill skapa lesbiska mötesplatser. 
Vi vill samla in lesbisk historia så att den inte går förlorad.

Får alla vara med?

Alla som är intresserade av lesbiskhet får vara med.

Vem får inte vara med? 

Den som är likgiltigt eller aggresivt inställd till lesbiskhet. 

Vad är lesbiskt?

Lesbiskt kan vara din identitet, eller så identifierar du dig som något annat men gillar att göra lesbiska saker ibland, eller så vill du göra lesbiskt i framtiden.  

Om föreningen och medlemskap

Lesbisk Makt är en ideell förening som bildades i november 2013. Syftet med föreningen är att bredda förståelsen och innebörden av begreppet ”lesbisk” samt skapa, sprida och bevara lesbisk kultur och historia i hela landet. Föreningen försöker arbetar med detta genom att arrangera mötesplatser, nätverk, kulturella evenemang m.m.

Som medlem kan du vara aktiv i att arrangera mötesplatser, bara vilja besöka evenemang eller helt enkelt vilja stödja föreningen. Alla som är lesbiska, bär på lesbiska erfarenheter eller är intresserade av lesbiskhet är välkomna att bli medlemmar. Alla medlemmar har rösträtt på årsmöten och medlemsmöten.

Föreningen har under 2014 haft ca 300 icke-betalande medlemmar i åldrarna 16-83 år utspridda över hela Sverige. För att skapa en hållbar förening bestämde årsmötet 2015 att införa en medlemsavgift på en glidande skala mellan 20 och 100 kr. Därför behöver du som tidigare medlem nu förnya ditt medlemskap.

På årsmötet i april 2016 valdes styrelsen: Lidia Svensson (ordf), Ellen Edlund (kassör), Alve Lindenbaum, Nico Zora Alacka, Mia Kostovska (suppleant), Sara Skoglund (suppleant), och Vanessa Williams (suppleant). Kontakt till styrelsen: styrelsen@lesbiskmakt.nu

För att bli medlem*, fyll i nedanstående formulär samt betala in medlemsavgiften och märk inbetalningen med ditt namn/pseudonym.

*Blev du medlem under 2015? Förnya ditt medlemskap genom att betala och fylla i formuläret.

Bli medlem i Lesbisk Makt här

Projektet A Lesbian Guide to Everything

Projektet ”A Lesbian Guide to Everything” drivs med stöd från Allmänna arvsfonden. Projektets syfte är att skapa en stark lesbisk folkrörelse runt om i Sverige. Det är det första rikstäckande projektet i sitt slag, som har ett specifikt lesbiskt fokus. Folkrörelsen byggs upp av de unga arrangörerna, stärks genom regelbundna lokala och nationella möten och ramas in av ett arkiv, med en lesbisk historieskrivning som erbjuder nya perspektiv på att vara ung och lesbisk idag.

Projektet syftar till att skapa en nationell lesbisk gemenskap som sträcker sig utanför storstäderna. Projektet riktar sig till unga personer som är nyfikna på lesbiskhet, som är aktiva inom hbtq-rörelsen, eller som bara söker ett nytt sammanhang. Deltagarna definierar själva de lesbiska rummen och sammanhangen, det är inte relevant hur var och en definierar sig utanför projektets rum. 

Mål för projektet

  • Samla in lesbiska erfarenheter till det digitala arkivet
  • Bygga ett nationellt, lesbiskt arrangörsnätverk över minst 8 orter
  • Möjliggöra för regelbundna mötesplatser, arrangerade efter lokala behov
  • Skapa nationella knutpunkter för nätverket 
  • Uppmärksammas i lokala tidningar samt rikstäckande nyheter
  • Se en markant ökning i användandet av ordet lesbisk