UPSALA, DARLING - om queera minnen och glömda rum

UPSALA, DARLING vill lyfta gömda och glömda platsspecifika berättelser, med fokus på HBTQ, i Uppsala från dåtid och nutid för att synliggöra den täta väv av normbrytande liv som hela tiden pågår och alltid har pågått i Uppsala. Genom arkivarbete och intervjuer kartläggs queera och icke normativa händelser och minnen.

Hjälp oss att fylla Uppsala-kartan med HBTQ(+)-erfarenheter! 
Har du en berättelse eller ett minne att dela med dig av?
Skulle du vilja ses och samtala om Uppsalas platser och vrår?
Kan du tänka dig att dela med dig av en viktig plats, ta med oss till ett queert stråk eller visa oss vilka platser du helst av allt undviker?

UPSALA, DARLING välkomnar berättelser om alltifrån förälskelser och åtrå, ointressanta vardagshändelser, kittlande fantasier, diskriminering och rädslor, om mod och om (o)möjligheten att vara sig själv. Alla minnen och berättelser, stora som små, är värdefulla. 

Skriv till upsala.darling@uppsala.se och berätta eller så ses vi över en fika eller på en promenad och pratar platser.
Vi finns även på Facebook: Upsala, Darling
Din berättelse hålls anonym om du önskar det.

UPSALA, DARLING drivs av Sofia Breimo (etnolog och konstnär) och Uppsala Konstmuseum i samarbete med Upplandsmuseet, med stöd av Uppsala kommun och Region Uppsala.

Lägg till ny kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras.