Borås Pride 2017

Datum: 
15 juni 2017 till 17 juni 2017
Stad: 

Upplev Borås Pride 2017. Varmt välkomna!
Se mer på http://www.boraspride.se/
Och på facebooksidan Borås Pride.

Program för dagarna finns på hemsidan, är presenterat på facebooksidan och ligger i pappersformat på olika platser runtom i Borås - Hemgården, NäRA, Textilmuseet, Kulturhuset till exempel.

******
Borås Pride är tillbaka, för andra året ses vi! Sjuhärads samlande festival av och med HBTQIA-personer och allierade. En kraftfull röst som både fungerar som ett sammanfattande av och en avspark för allt som görs året runt, hos oss och hos alla de vi samarbetar med. En röst med en historia, Pride i Borås är en ung festival men arbetet för lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter går långt tillbaka. Alla de som banat väg – lokalt, nationellt och internationellt – det är deras arbete som möjliggör för oss att arbeta vidare. Ett arv att förvalta med respekt.

Det är vi, RFSL Borås Sjuhärad, som arrangerar Borås Pride och vi gör det tillsammans med så många andra: här möts ideella föreningar, enskilda personer, löst sammansatt grupper, studieförbund, företag, bibliotek, mötesplatser och andra kommunala aktörer. Det är ett brett och starkt vi som gör Borås Pride, något vi är stolta över.

Vi riktar blicken mot normerna, de normer som begränsar våra liv. Normer kring sexualitet, könsidentiteter, könsuttryck och levnadssätt. Normer kring bakgrund, klass, makt, etnicitet, tro och icketro. Normer kring hudfärg, språk, funktionsvariationer. Alla påverkas vi av någon eller några normer, inte sällan i kombination med varandra: vi tar oss an vår paroll ”bryt dig fri från normer” med ett intersektionellt och överskridande perspektiv.

Med Borås Pride vill vi belysa vikten av att samlas och vikten av att driva ett välgrundat och aktivt arbete kring HBTQIA-personers rättigheter i samhället, det här är inget som görs tre dagar per år, det här gör vi året runt. Det här gör vi tillsammans. Tre dagar med regnbågsflaggor, ett brett program och synlighet i centrala Borås är ett redskap i arbetet som tar plats i Sjuhärads alla 8 kommuner, året runt.

Vi tror på konstens och kulturens kraft att belysa och fördjupa samhällsfrågor, och gör därför den här festivalen med en kulturell och konstnärlig bas. Här ryms bildkonst, musik, litteratur och poesi. Film, skulpturkonst, fotografi och dans. Genom konsten kan vi också blicka ut över världen, se långt över våra egna fysiska och mentala gränser och solidarisera oss med hbtqia-personer, också i länder där det fortfarande är kriminellt att röra sig utanför heteronormen och där förtrycket skördar liv varje dag. Inga rättigheter är självklara, att bygga en jämlik och möjlig värld kräver konstant arbete.

Vi vill vara en festival som är tillgänglig, inkluderande och bred. Detta ser vi som en process, vi kommer aldrig att vara perfekta men vi vet att vi – i samarbete med fler och fler aktörer – kan komma långt i den processen. Vi bryter normer och har med oss ett antisexistiskt, antirasistiskt, antifunkfobiskt, antihomofobiskt, antitransfobiskt perspektiv. Vi vill skapa rum där vi inte behöver vara överens, men där vi kan mötas i kampen för ett pluralistiskt och inkluderande samhälle.

Varmt välkomna till Borås Pride 2017!
Tillsammans bryter vi oss fria från normer.

Detta event är automatiskt hämtat från Facebook. Länk till eventet: http://facebook.com/361529724205776

Lägg till ny kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras.