Lesbisk Plats vill vara en plattform för unga lesbiska röster ur landsbygder. Vi vill att just din röst ska höras! Har du en berättelse eller text som du vill dela? Här kan du skicka in den anonymt till oss publicerar vi den så fler lesbiska röster för landsbygder får ta plats!

Med “lesbisk” menar vi att det kan vara din identitet men det behöver inte vara det. Du kan identifiera dig som något annat men är intresserad av att vara med i lesbiska sammanhang. 

Med “landsbygd” menar vi mindre samhällen, glesbygd, obygd, små orter, områden utanför större städer, byar etc. Om du tycker att du bor i landsbygd, så passar du in här.

Du väljer själv vad du vill signera din text med. Det kan vara ditt förnamn, ditt mellannamn, ett smeknamn, ett lesbiskt alias eller något annat tex "16 åring i Småland".