Det är styrelsen som ser till att allt rullar på i kulissen. Att pengarna räcker och att alla papper stämmer. Allt för att underlätta för det som är föreningens faktiska verksamhet: att arrangörsgrupperna runt om i landet arrangerar lesbiska mötesplatser.

Styrelsen 2022

Emma - kassör
Elina - suppleant
Kim - ordförande
Leonore - suppleant
Maja - ledamot
Nathalie - ledamot
Nelly - ledamot
Sandi - ledamot

Vad gör styrelsen?

Styrelsen jobbar framförallt utifrån vad föreningens medlemmar beslutade om på årsmötet. Vi har ansvar för att budgeten följs, och om kostnader ändras så uppdateras den så vi inte gör av med mer eller mindre pengar än vad föreningen har. Arbetsgivaransvar för de anställda är en annan viktig del. Styrelsen ska se till att kansliets personal har bra arbetsmiljö, lagom mycket att göra och att allt pappersarbete för anställningarna hålls uppdaterat. Det är kansliet som sköter mycket av föreningens verksamhet och är de som lokalgrupperna och andra oftast har kontakt med. Styrelsen har också ansvar för att det söks föreningsbidrag till föreningen och att arrangera årsmötet.

Hur fungerar styrelsen?

Inom styrelsen har vi olika ansvarsområden med ordförande som ser till att mötena rullar på och en kassör som ser till att betalningar blir gjorda. Sekreteraren har koll på protokollen från våra möten och så har vi en arbetsgivaransvarig som har ansvar för föreningens anställda. Dessutom finns fler ledamöter och suppleanter som jobbar med andra delar av styrelsearbetet. Vi har digitalt möte runt en gång i månaden och ses lite längre över en helg två gånger per år.

Vill du kontakta styrelsen så mejla oss på 
styrelsen@lesbiskmakt.nu