Samtal om att synliggöra queer historia

På vilket sätt kan gestaltning och visuell kommunikation vara politiska verktyg i synliggörandet av queer historia? Med vilka ord, av vem och för vilka återberättas historien.

Medverkande: Evelina Liliequist, Elfrida Bergman, Anna Linder

Evelina Liliequist - doktorand vid Umeå universitet som forskar om betydelsen av digitala medier för hbtq-personer i norra Sverige. En av två gästredaktörer för tidskriften Lambda Nordica med tema »Queer in the nordic countryside«.

Elfrida Bergman är kulturanalytiker och normkritisk konsult. Tillsammans med Sara Lindquist driver Elfrida, genom föreningen Lesbisk Makt, projektet Myter och Verkligheter - En Lesbisk Odyssé. Projketet synliggör och utforskar lesbisk historia och nutid i Norrland.

Anna Linder är verksam som konstnär, curator och kulturproducent. Under åren 2013-2017 var hon konstnärlig forskare vid Akademin Valand i Göteborg med projektet Queera rörliga bilder. Under 2016 initierade Linder The Swedish Archive for Queer Moving Images som en del av hennes forskning och synliggörande av queer historia.

----
Samtalet är en del av programmet "Making communities: life after the revolution" som Lesbisk Makt gjorde i samarbete med Konstfrämjandet i Västerbotten och Umeå Europeiska Filmfetsival.

Inspelat 26 November på Fika! i Umeå.
Produktion och musik av Anna Giertz

Lesbiskt arkiv samlar på bitar av den lesbiska historien, med målet att lägga ett pussel över lesbiskt liv, kamp och kärlek genom tiderna.

Denna artikel tillhör det lesbiska arkivet. Startsidan för Lesbiskt arkiv hittar du här: Lesbiskt arkiv

Lägg till ny kommentar

Alla kommentarer granskas innan de publiceras.