Pysselkväll med Lesbiskt Rum Uppsala

Datum: 
19 september 2023
Tid: 
18:00-19:30
Plats/Lokal: 
Studion i Stadsbiblioteket Uppsala
Stad: 
Uppsala

Letar du efter ett queert kreativt sammanhang där du kan vara kreativ och arbeta med konstnärliga projekt? Eller vill du helt enkelt bara pyssla med andra? Lesbiskt rum kommer fortsätta med våra populära träffar under höstterminen!

Du behöver inte ha några tidigare konstnärliga kunskaper för att vara med - alla är välkomna. Om du är en skicklig konstnär eller bara kan rita en streckgubbe spelar ingen roll. Ta med ditt pågående projekt, eller påbörja något helt nytt, och häng med oss!

Det kommer finnas en hop roligt material att använda: papper, pennor, färger, pärlplattor, garn, tyger, sytråd, symaskiner, virknålar, stickor m.m. Det finns även (eventuellt, om den finns där just då) en pinknappsmaskin! Det finns något för alla att pyssla med. 

Det är okej att komma ensam, om du är nervös eller har andra frågor kan du höra av dig till oss här på Facebook. Om du vill kan någon komma och träffa dig innan evenemanget!

VAR
Träffen kommer att ske i Stadsbibliotekets lokal ”Studion”, som finns till höger om bibliotekets informationsdisk. Hittar du inte? Skriv till oss på Facebook eller fråga personalen vid informationsdisken!

TILLGÄNGLIGHET
Hiss finns vid ingången från S:t Olofsgatan och vid barnavdelningen Läsfabriken på Klostergatan 6 eller Stadsbibliotekets huvudentré på Svartbäcksgatan 17. 

FÖR VEM?
Alla som är lesbiska eller intresserade av lesbiskhet och som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och/eller har trans*erfarenhet är välkomna! Lesbiskt kan vara din identitet, eller så identifierar du dig som något annat men gillar att göra lesbiska saker ibland, eller så vill du göra lesbiskt i framtiden. Du som bi, pan, asexuell, queer etc alltså såklart varmt välkommen! 

OM MEDLEMSKAP
Lesbiskt rum Uppsala är en del av Lesbisk* Makt. Läs mer om vilka vi är på: https://lesbiskmakt.nu/ Vill du bli medlem? Medlemskapet ligger till grund för stadsbidrag för organisationen och möjliggör event som detta. Som medlem i Lesbisk Makt kan du vara aktiv i att arrangera event och mötesplatser genom att gå med i en av lokalgrupperna eller starta upp en ny lokalgrupp. Det går också bra att bara vilja besöka evenemang, eller helt enkelt bara vilja stödja föreningen genom ditt medlemskap. Medlemsavgiften är endast 20-100 kr/år, 1 kr/år för papperslösa. Se mer på https://lesbiskmakt.nu/bli-medlem.
*Alla som är lesbiska eller intresserade av lesbiskhet och som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och/eller har transerfarenhet får bli medlemmar och är välkomna till föreningens mötesplatser och aktiviteter. 
——————

Are you looking for queer creative contexts where you can be creative and work with artistic projects? Or do you simply want somewhere to craft with other people? 

You don’t have to have previous artistic knowledge to join, everyone is welcome. Whether you’re good at creating or can only draw stick figures doesn’t matter. Bring your current project, or start something entirely new, and hang with us. 

There will be many sorts of materials available. There’s something for everyone to do. 

It’s okay to come alone, if you’re nervous or have other questions you can contact us on Facebook. If you want to, someone can come and meet you before the event!

WHERE
The crafting evenings will happen in Stadsbibliotekets room ”Studion”, that is located right from the information desk. Can’t find it? Write to us on Facebook or ask the staff at the library!

ACCESSIBILITY
There’s an elevator by the entrance at S:t Olofsgatan and at the children’s section Läsfabriken at Klostergatan 6 or Stadsbibliotekets main entrance at Svartbäcksgatan 17. 

FOR WHOM?
Everyone who is lesbian or interested in lesbianism and identifies as women, non binary and/or have trans* experiences are welcome! Lesbian can be your identity, or you can identify as something as something else but like to do lesbian things sometimes, or you want to do lesbian things in the future. Bi, pan, asexual, queer people etc are of course also welcome!

MORE ABOUT US
Lesbiskt rum Uppsala is part of Lesbisk* Makt. Read more about us on: https://lesbiskmakt.nu/ Do you want to become a member? As a member in Lesbisk Makt you can be active by arranging events and meeting points. You can also just attend events, or just support the association through your membership. The fee is only 20-100 kr/år, 1 kr/år for undocumented.

*Everyone lesbian or interested in lesbianism and identify as women, non binary and/or have trans experiences can become members and are welcome to the the association’s activities.