Projekt

Här är de projekt som drivs inom Lesbisk Makt

Projektet A Lesbian Guide to Everything

Projektet ”A Lesbian Guide to Everything” drivs med stöd från Allmänna arvsfonden i samverkan med Kvalitetsteatern. Projektets syfte är att skapa en stark lesbisk folkrörelse runt om i Sverige. Det är det första rikstäckande projektet i sitt slag, som har ett specifikt lesbiskt fokus. Folkrörelsen byggs upp av de unga arrangörerna, stärks genom regelbundna lokala och nationella möten och ramas in av ett arkiv, med en lesbisk historieskrivning som erbjuder nya perspektiv på att vara ung och lesbisk idag.

Projektet syftar till att skapa en nationell lesbisk gemenskap som sträcker sig utanför storstäderna. Projektet riktar sig till unga personer som är nyfikna på lesbiskhet, som är aktiva inom hbtq-rörelsen, eller som bara söker ett nytt sammanhang. Deltagarna definierar själva de lesbiska rummen och sammanhangen, det är inte relevant hur var och en definierar sig utanför projektets rum. 

Mål för projektet

  • Samla in lesbiska erfarenheter till det digitala arkivet
  • Bygga ett nationellt, lesbiskt arrangörsnätverk över minst 8 orter
  • Möjliggöra för regelbundna mötesplatser, arrangerade efter lokala behov
  • Skapa nationella knutpunkter för nätverket 
  • Uppmärksammas i lokala tidningar samt rikstäckande nyheter
  • Se en markant ökning i användandet av ordet lesbisk

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

Myter och Verkligheter - En Lesbisk Odyssé

Myter och Verkligheter - En Lesbisk Odyssé är ett projekt som synliggör och utforskar lesbisk, icke-binär och transmaskulin historia och nutid i Norrland. 

Vi vill utmana den normativa historieskrivningen genom att synliggöra lesbiska, icke-binära och transmaskulina som levt eller varit verksamma i de norrländska länen. 

Projektet ska utforska gränserna mellan fakta och fiktion, myt och verklighet, när det gäller vilka berättelser som har betydelse i skapandet av lesbiska, ickebinära och transmaskulina identiteter och erfarenheter. Konst och konstnärliga processer kommer att vara självklara verktyg för att fylla de luckor av glömska som bildats där fördomar och normsystem dragit fram. 

Under projektets gång kommer vi att gräva i arkiv, arrangera hemliga sällskapsmiddagar där vi hyllar de som gått före oss, fotografera lesbisk intimitet, sprida queerhet i det offentliga rummet och mycket annat. Under 2018 rullar ett lesbiskt museum ut på vägarna för att sprida, samla och fira den lesbiska, ickebinära och transmaskulina gemenskapen till så många som bara är möjligt! 

Projektet bygger på deltagande! Vi är tacksamma för alla bidrag i form av spår, tips, rykten, sanningar, osanningar och fantasier. Inget är för litet och inget är för stort. Fråga din mormor, gräv i familjealbumen, prata med den där tanten på din barndoms gata som aldrig gifte sig, och så vidare. 
Skicka dina tips till oss här på sidan eller genom att maila till odysse@lesbiskmakt.se..

Hjälp oss att fucka med den heteronormativa, patriarkala, normfunktionella, vita versionen av historien! Hjälp oss visa att Norrland inte bara varit en plats som queers har lämnat för storstäderna, utan också en plats som vi och de som gått före oss har valt, verkat i, drömt om, formulerat begär i och en plats där vi byggt våra liv.

Projektet ägs av föreningen Lesbisk Makt och finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Kulturbryggan. 

VÄLKOMMEN!