Prideparaden med Lesbiskt Rum Uppsala

Datum: 
16 september 2023
Tid: 
12:30-15:00
Plats/Lokal: 
Vaksala Torg, utanför UKK
Stad: 
Uppsala

(INFO IN ENGLISH FURTHER DOWN!)

Kom och gå med oss i pridetåget! Ni hittar oss på Vaksala torg för uppsamling kl 12.30 innan paraden drar igång 13.00. Vi kommer att ha med oss banners från tidigare år, så leta efter en vit lakan med rosa text (bild kommer innan event)


PRAKTISK INFORMATION 

TILLGÄNGLIGHET
Se mer på UKK https://www.ukk.se/ditt-besok/tillganglighet/. 

FAMILJER
Denna träff riktar sig även till familjer som kan komma ut och träffa andra familjer eller andra inom den lesbiska gemenskapen. Vi hoppas se både nya och gamla ansikten i paraden!

VÄLKOMMEN
Det går bra att komma utan att känna någon annan. Hör av dig till på Facebook till sidan Lesbiskt Rum Uppsala eller via detta event om du vill att någon möter upp dig på vägen/är din vän under frukosten.

MEDELMSSKAP 
(Krävs ej för närvaro! Men läs gärna nedan för att se hur du kan stödja oss)
Medlemskapet ligger till grund för stadsbidrag för organisationen och möjliggör event som detta. Lesbiskt rum Uppsala är en del av Lesbisk makt. Som medlem i Lesbisk Makt kan du vara aktiv i att arrangera event och mötesplatser genom att gå med i en av lokalgrupperna eller starta upp en ny lokalgrupp. Det går också bra att bara vilja besöka evenemang, eller helt enkelt bara vilja stödja föreningen genom ditt medlemskap. Se mer på https://lesbiskmakt.nu/bli-medlem. Kostnad 20-100 kr per år efter förmåga. 1 kr för papperslösa.


FÖR VEM?
Alla som är lesbiska eller intresserade av lesbiskhet och som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och/eller har transerfarenhet är välkomna! Lesbiskt kan vara din identitet, eller så identifierar du dig som något annat men gillar att göra lesbiska saker ibland, eller så vill du göra lesbiskt i framtiden. Lesbiskt rum är en del av Lesbisk Makt som delar denna syn och verkar för ett sammanhang där lesbiska umgås och alkoholfritt får vara norm.


HJÄLP TILL
Vill du hjälpa till under frukosten? Eller vill vara med och arrangera nästa frukost eller andra lesbiska saker i Uppsala? Hör av dig till uppsala@lesbiskmakt.nu eller till Lesbiskt Rum Uppsala på Messenger.

OM LESBISKT RUM UPPSALA
Lesbiskt Rum Uppsala är en del av Lesbisk Makt och arrangerar förutom frukostar även litterär salong (bokcirkel) samt andra event. I sommar kan du hålla utkik efter picknick, badevent och promenader. I höst återkommer vårt koncept av diskussionsklubbar på biblioteket.

------------------------------------------------------------
(IN ENGLISH)

LESBIAN BREAKFAST – PRIDE EDITION  
Pride is finally here in Uppsala again. Come and join us in the pride demonstration! You will find us at Vaksala square for meet-up at 12.30 before the parade starts at 13.00. We will be bringing banners from previous years, so look for a white sheet with pink text (picture to come before event)

ACCESSIBILITY
UKK (Uppsala Concert and Congress Hall) where performances, lectures, workshops, exhibitions, crafts and much more will take place during the day. You can follow this link: https://www.ukk.se/en/your-visit/accessibility/

FAMILIES
This event is very welcoming of families that wish to attend and meet other families and the lesbian community in general! We hope to see old and new faces at the breakfast event, the more the merrier!

WELCOME
It is totally fine to come without knowing anyone. Send us a message on the Facebook page, to Lesbiskt Rum Uppsala, or via this event if you would like someone to meet up with you on the way to the breakfast event and/or be your buddy during it. You can come and go as you wish; the event is all about meeting up, hanging out and loading up before the parade! 

MEMBERSHIP
(Membership is not a recruitment to attend! But you can find membership information below, if you would like to support us.) 

Your membership is the basis for financial support from the state to the organisation that enables us to host this and many other events.  Lesbiskt Rum Uppsala is a part of the national organisation Lesbisk Makt. As a member, you can be active in organising events and community in one of the local groups (such as Lesbiskt Rum Uppsala) or start up a new local group. It is of course also okay if you just want to attend our events and support us with your membership. You can find more information https://lesbiskmakt.nu/bli-medlem , the cost for membership is only 20-100 sek per year, 1 sek per year for undocumented immigrants.

FOR WHO? 
All who are lesbian, or anyone interested in being a part of a lesbian community and define themselves as women, non-binary and/or have trans experience are very welcome to attend! Lesbian can be your identity, or you may define as something else but enjoy to do lesbian things sometimes, or want to do so in the future.  Lesbiskt Rum Uppsala is a part of the national organisation Lesbisk Makt, we share a policy (policy in Swedish https://lesbiskmakt.nu/var-vardegrund ) on intersectionality, feminism, anti-racism, solidarity and accessibility, and we work for a lesbian community where no alcohol is the norm. 

CONTRIBUTE
Do you want to help us during the breakfast event? Or do you want to help organising future events? You can get in touch with us via email uppsala@lesbiskmakt.nu or Lesbiskt Rum Uppsala on Messenger. 

ABOUT LESBISKT RUM UPPSALA 
Lesbiskt Rum Uppsala is a part of the organisation Lesbisk Makt and we organise breakfasts, a book club, a discussion club and more sporadic events like picknicks, nature walks and poetry nights. Many of the events are in Swedish, but we would like all that want to come to any of our events to be able to attend. If you feel hesitant to come because you can´t speak Swedish, please contact us and we will work something out!