Ockupationerna av Socialstyrelsen

art1_trappa.jpg

Syntolkning: Bild på demonstranter vid ockupationen av Socialstyrelsen i Stockholm, 1979.

Onsdag 29 augusti 1979, mitt under Frigörelseveckan, samlades demonstranter i trapphuset på Socialstyrelsen för att kräva att homosexualitet togs bort ur Socialstyrelsens register över sjukdomar. Exakt hur många som deltar är oklart, men det är ungefär 30 till 40 personer. Under demonstrationen utropas slagord som: ”Vi är arga inte snälla, vi är homosexuella, nu ska sjukdomsstämpeln bort, annars blir processen kort”. Några av dem sjukskriver sig också med hänvisning till homosexualitet. Polisen dyker upp, men vill inte ingripa mot de fredliga demonstranterna som kräver att få träffa Socialstyrelsens nytillträdda generaldirektör Barbro Westerholm, vilket de också får. 19 oktober samma år tas homosexualitet bort ur myndighetens diagnosregister. 

Aktionen 1979, och just ockupation som strategi, har hyllats i efterhand och ses som en viktig milstolpe i svensk hbtq-historia. 1985 var det åter dags att ockupera myndighetens trappa då RFSL bland annat demonstrerade för att homosexuella par skulle få samma rättighetsskydd som heterosexuella. I Mars 2009 upprepades aktionen, på initiativ av Anarchopride, för att få kräva att även trans skall sluta sjudomsförklaras.

På Sveriges Radios hemsida kan du lyssna på Sara Lundins dokumentär om ockupationen av Socialstyrelsen 1979.

Lyssna här! 

 

Några viktiga årtal i Sveriges HBTQ-historia:

2016: Regeringen beslutar om att ta initiativ till en ny lag som ska möjliggöra ekonomisk kompensation till de personer som tvångssteriliserats till följd av tidigare krav i könstillhörighetslagen.

2013: Könstillhörighetslagen ändras så att kravet på sterilisering försvinner. Beslutet om den nya lagen tas av riksdagen den 22 maj samma år. Tvångssteriliseringarna upphörde dock i praktiken i och med domen i Kammarrätten den 10 januari.

2013: Tvångssteriliseringar av dem som vill korrigera sitt kön upphör, via en dom i Kammarrätten i Stockholm, som slår fast att kravet strider både mot den svenska grundlagen och Europakonventionen.

2013: Från och med den 1 januari måste den som vill byta juridiskt kön i Sverige inte längre vara svensk medborgare. Däremot måste en vara folkbokförd i Sverige.

2011: Grundlagsförbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning införs i regeringsformen.

2009: Könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till som diskrimineringsgrund. Transpersoner inkluderas från och med nu i svensk diskrimineringslagstiftning.

2009: Socialstyrelsen avskaffar diagnosen transvestism – transvestiter anses inte längre ha en psykisk störning.

2009: Namnlagens tillämpning ändras så att alla myndiga personer får ha vilket namn de vill, oavsett juridiskt kön.

2009: Rikstagen beslutar att anta en ny äktenskapslagstiftning där könet på de två personer som ingår äktenskap inte nämns. I och med den nya lagen om äktenskap upphävs partnerskapslagen. Fram tills nu hade det varit ett krav att den som ville byta juridiskt kön skulle vara ogift. Om ett samkönat par där den ena vill byta juridiskt kön har ett registrerat partnerskap måste det registreras om som äktenskap innan man byter det juridiska könet.

2003: Sexuell läggning läggs till i lagen om hets mot folkgrupp i Brottsbalken. Homosexuell, heterosexuell och bisexuell läggning omfattas av den nya lagen.

2003: Kvinnor som lever i partnerskap får rätt att bli adoptivföräldrar, samt att få gemensam vårdnad om barn.

1995: Partnerskapslagen för homosexuella införs. 

1979: Homosexualitet tas bort ur Socialstyrelsens register över sjukdomar, där den tidigare har betecknats som en mental rubbning och anomali.

1978: Gränsen för när du får ha sex med någon blir samma för både heterosexuella och homosexuella handlingar – 15 år.

1972: Sverige blir det första landet som tillåter könskorrigerande behandling och ändring av juridiskt kön. Detta innebär att behandling med hormoner och könskorrigerande operationer blir möjliga, inom ramen för den allmänna sjukförsäkringen. Kraven för könskorrigeringen är att personen ska vara: ogift, steril och svensk medborgare.

1944: Homosexuella förbindelser mellan vuxna slutar att vara olagligt. Förbudet har funnits i nästan hundra år, sedan 1864. Men helt lika blir det inte. Åldersgränsen för att ha sex med någon är nu 15 år för heterosexuella handlingar, men 18 år för homosexuella.

1778: Gustav III bestämmer att alla dödsdomar ska godkännas av honom själv. Ingen blir därefter avrättad vare sig för tidelag eller för sodomi i Sverige. Kritikerna ansåg att kungens mildhet i sedliga brottsmål hade med hans egen sexuella läggning att göra.

Bild för Lesbiskt Arkiv
Lesbiskt Arkiv
Lesbiskt arkiv samlar på bitar av den lesbiska historien, med målet att lägga ett pussel över lesbiskt liv, kamp och kärlek genom tiderna.

Relaterade artiklar

Var är de lesbiska rösterna?

Var är kvinnorna? Lesbiska kvinnor som lever utanför vithetsnormen i Sverige...

Chako Paul City

In the winter of 2009 freelance reporter Beata Brattström, accompanied by...

REGNBÅGSMAMMAS REKOMMENDATIONER #8

Hej Regnbågsmamman! Hur ska en göra när en inte kan dricka alkohol, orkar vara...