Valberedningen är de som letar fram kandidater för förtroendeposterna inom Lesbisk Makt, dvs till styrelsen, revisor och valberedningen själva. Nu söker valberedningen efter kandidater till uppdrag 2023. 

Vi söker drivna och engagerade personer till styrelsen, till uppdrag som ideell revisor, och till uppdrag som som valberedare.

Styrelsen

Är du intresserad av Lesbisk Makts verksamhet och vill utveckla och driva föreningen vidare? 

Vi söker personer i olika åldrar, med olika erfarenheter, identiteter och bakgrunder, från stad och landsbygd med engagemang för en inkluderande lesbisk folkrörelse. Du får gärna ha intresse för styrelsearbete inom ideell förening, lesbiska mötesplatser och gemenskaper. Tidigare erfarenhet är inget måste, det allra viktigaste är lust och tid! 

Vad gör styrelsen?
Lesbisk Makts styrelse väljs in av medlemmarna på årsmötet och jobbar sen utifrån vad medlemmarna beslutade på årsmötet. Styrelsen ansvarar för att budgeten följs och att föreningen inte gör av med mer pengar än vad föreningen har. Styrelsen har även ett arbetsgivaransvar gentemot de anställda, där arbetsmiljö är en viktig del i arbetet.

Hur fungerar det?
Inom styrelsen finns det olika ansvarsområden. Ordförande ser till att mötena rullar på, kassören ser till att betalningar blir gjorda och sekreteraren har koll på protokollen från våra möten. Dessutom finns fler ledamöter och suppleanter som jobbar med andra delar av styrelsearbetet. Styrelsen har digitalt möte ca en gång i månaden. Utöver det lägger varje styrelsemedlem ca en timme i veckan på styrelsearbete. Styrelsen ses lite längre på en styrelsehelg två gånger per år, där föreningen står för kostnader för resa och boende. 

Valberedningen

Har du ett stort nätverk som samlar personer med olika bakgrunder och identiteter? Är du nyfiken av dig? Gillar du kanske att lära känna nya människor och snacka med folk du inte känner? Då kanske du passar som valberedare, ett superspännande uppdrag där just du är med och tar fram förslag på 2024 års förtroendevalda!

Som valberedare gör du efterlysningar och tar kontakt med grymma personer som du tror skulle göra ett bra jobb och se om de är intresserade av uppdrag som styrelseledamot, valberedare eller revisor. Valberedningens arbete är som mest intensivt mellan november och februari men det är även bra att ha koll på intressanta personer året runt. 

Internrevisor

Gillar du siffror och styrdokument? Gillar du ordning och reda? Bli Lesbisk Makts internrevisor 2023!

Du kommer att granska bokföring och styrelsens arbete och se till att de arbetar i enlighet med föreningen stadgar och de beslut som tagit på årsmötet. 

Du behöver inte vara auktoriserad revisor för att ta uppdraget som internrevisor, även kallad lekmannarevisor. Föreningen anlitar även en auktoriserad revisor som granskar styrelsens arbete med föreningens ekonomi. Det som krävs är att du har god förståelse för budgetarbete och föreningsarbete. 

Är du intresserad av Lesbisk Makts verksamhet och vill du vara med och utveckla och driva föreningen vidare? Välkommen att kandidera! Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer.

Har du även tips och vill nominera någon du skulle vilja se i Lesbisk Makts styrerelse, som ideell revisor eller valberedare? Maila oss gärna på valberedningen@lesbiskmakt.nu