Myter och Verkligheter - En Lesbisk Odyssé är ett projekt som synliggör och utforskar lesbisk, icke-binär och transmaskulin historia och nutid i Norrland. 

Vi vill utmana den normativa historieskrivningen genom att synliggöra lesbiska, icke-binära och transmaskulina som levt eller varit verksamma i de norrländska länen. 

Projektet ska utforska gränserna mellan fakta och fiktion, myt och verklighet, när det gäller vilka berättelser som har betydelse i skapandet av lesbiska, ickebinära och transmaskulina identiteter och erfarenheter. Konst och konstnärliga processer kommer att vara självklara verktyg för att fylla de luckor av glömska som bildats där fördomar och normsystem dragit fram. 

Under projektets gång kommer vi att gräva i arkiv, arrangera hemliga sällskapsmiddagar där vi hyllar de som gått före oss, fotografera lesbisk intimitet, sprida queerhet i det offentliga rummet och mycket annat. Under 2018 rullar ett lesbiskt museum ut på vägarna för att sprida, samla och fira den lesbiska, ickebinära och transmaskulina gemenskapen till så många som bara är möjligt! 

Projektet bygger på deltagande! Vi är tacksamma för alla bidrag i form av spår, tips, rykten, sanningar, osanningar och fantasier. Inget är för litet och inget är för stort. Fråga din mormor, gräv i familjealbumen, prata med den där tanten på din barndoms gata som aldrig gifte sig, och så vidare. 
Skicka dina tips till oss här på sidan eller genom att maila till odysse@lesbiskmakt.se..

Hjälp oss att fucka med den heteronormativa, patriarkala, normfunktionella, vita versionen av historien! Hjälp oss visa att Norrland inte bara varit en plats som queers har lämnat för storstäderna, utan också en plats som vi och de som gått före oss har valt, verkat i, drömt om, formulerat begär i och en plats där vi byggt våra liv.

Projektet ägs av föreningen Lesbisk Makt och finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Kulturbryggan. 

VÄLKOMMEN!

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

Sara och Elfrida