Början på något stort

Sommaren 2012 genomförde Robin N Spegel en lesbisk workshop under Stockholm Pride. Det var det första fröet som såddes, som senare skulle växa till att bli föreningen Lesbisk Makt. Under workshopen fick deltagarna bygga en lesbisk tidslinje, kartlägga det lesbiska Sverige och svara på frågan “Vad skulle du fråga en lesbisk guru?”.

Robin drev sedan projektet vidare genom en crowdfundingkampanj. Kampanjen gick i mål under december 2012, då Robin också genomfört ett residens på ung scen/öst där hen försökte kartlägga lesbiskheten i Linköping. Dels genom en lokal lesbisk referensgrupp och dels genom att uppsöka alla typer av lesbiska aktiviteter i området. Residenset resulterade bland annat i en text om arbetet, och en lesbisk karta över Linköping. 

Lesbiska frukostmöten

Våren 2013 arrangerade Robin “Lesbiska frukostmöten” i Stockholm. Vid varje tillfälle fanns frukost för självkostnadspris, en lesbisk skjorta för alla deltagare att klä på sig och en eller två inbjudna gäster som berättade om något lesbiskt projekt. 

8:e mars 2013 höll Robin tillsammans med Moa Kange en lesbisk workshop på Kulturhuset i Stockholm; “LESBIAN LIFESTYLE HANG OUT SPACE TIME”. Under workshopen fick deltagarna skicka lesbiska vykort till lesbiska främlingar i andra delar av landet, dela med sig av sina lesbiska Stockholms-minnen och spela lesbiskt memory.

Lesbisk Makt blev förening

I slutet av 2013 bildades officiellt föreningen Lesbisk Makt.

Under 2013 och 2014 fortsatte ideella personer att arrangera lesbiska frukostar, och de började sprida sig till fler orter i landet. Det bildades lesbiska frukost-grupper, som allt eftersom började arrangera andra lesbiska event och mötesplatser, utöver de lesbiska frukostarna. 

Lesbisk Makt har idag flera lokalavdelningar utspridda över landet.

Lesbiska projekt

Lesbisk Makt har under 2014-2017 varit samarbetspartner till Arvsfondsprojektet “A Lesbian Guide to Everything”, som jobbade för att skapa en stark lesbisk folkrörelse i Sverige, samt samla in lesbiska erfarenheter till ett digitalt arkiv. 

Lesbisk Makt drev under åren 2018-2021 projektet “Myter och Verkligheter - En Lesbisk Odyssé”, som finansierades av Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Allmänna Arvsfonden och Region Västerbotten. Lesbisk Odyssé arbetade för att stärka norrländska lesbiska och queera ungdomars rättigheter, inflytande och delaktighet i kulturlivet. Odyssén drev också ett mentorsprogram där unga kulturskapande queers fick handledning av äldre queera konstnärer. 

Lesbisk finansiering

Föreningen har sedan år 2018 fått organisationsbidrag för hbtq-organisationer från MUCF för att bedriva vår verksamhet. Under 2020 har föreningen även fått organisationsbidrag för kvinnors organisering från Jämställdhetsmyndigheten.

Föreningen har sedan våren 2019 två anställda verksamhetsutvecklare som också agerar kansli.

 

Det här är Lesbisk Makts historia. Vill du vara med och skapa den lesbiska framtiden?