×

Varningsmeddelande

Detta formulär är stängt för nya inlägg.

Lesbisk frukost Göteborg: Drag!

Datum: 
15 augusti 2018
Tid: 
10:00-12:45
Plats/Lokal: 
Stora Teatern, Kungsparken 1, 411 36 GÖTEBORG
Stad: 

Har ni också längtat efter Lesbisk Frukost hela sommaren?! Det har vi med, så nu kör vi!

I samarbete med Stolt Scenkonst så kommer vi under Europride att köra ett tema vi verkligen längtat efter: DRAG ! Hoppas att ni är lika peppade på detta som vi är!

Medans ni sitter och avnjuter en (helt gratis) frukost så kommer vi börja eventet med några riktigt feta performances av lokala drag kings, och sedan övergå till ett scensamtal med ett gäng dragshowartister verksamma i gruppen Göteborgs Dragsalong.
För det oinvigde så kommer vi inleda samtalet med att reda ut vad drag egentligen är, hur en gör för att börja, och kanske lite tips på vägen in i en av queervärldens coolaste konstformer.

Då missrepresentation under Pride är en sjukt viktig och aktuell fråga så kommer vi under samtalet att lyfta varför Drag Kings är mindre normaliserat i samhället och inom populärkultur jämfört med Drag Queens. Vi snackar också om könsroller, som aktivt används inom drag, vilket leder oss in på queer drag; vad är det och hur gör en det?

För tunga performances och grymma samtal, kom till Stora Teatern den 15 augusti!

Och undrar du vilka drags som äntrar scenen? Stay tuned! En efter en kommer presenteras under dom kommande dagarna!

 

ANMÄLAN

Du anmäler dig här (länk till Stora Teatern):

http://burl.nu/0fibyv

 

Obs! Denna gången anmäler en sig alltså direkt till teatern, så om du har speciella önskemål, exempelvis om kost eller tillgänglighet, så maila för säkerhetsskull oss på lesbiskmaktgbg@gmail.com så att vi helt säkert får infon!
Sista anmälningsdag är 8/8, men vi har ett max antal på 100 personer och om maxantalet överstigs innan 8:e, så kommer anmälan stänga tidigare.

 

FRUKOST

Fulla av Pride-eufori så bjuder vi på käket denna gången! Vi kommer få catering ifrån Teaterkällaren men vet i nuläget bara att det blir nån sorts brunch (typ fralla, kaffe, frukt, osv, det vanliga). Men kom ihåg att maila oss (på lesbiskmaktgbg@gmail.com ) ifall du har några allergier!
En sak är dock säkert, det blir såklart helt veganskt, och även nötfritt pga allergi.
 

TILLGÄNGLIGHET

Stora Teater är tillgängligt för rullstol och permobil (breda dörrar och ramp) och det finns stor toalett. För att skapa ett rum tillgängligt för så många som möjligt så jobbar vi nu för att få tag på syn- och teckentolk till eventet, maila oss gärna ifall det är extra viktigt för just dig.

 

BLI MÖTT PÅ VÄGEN ELLER HA EN FRUKOSTKOMPIS

Det går bra att komma själv på frukosten även om du inte känner någon. Vi möter gärna upp på vägen och ordnar en frukostkompis som du kan sitta med under frukosten. Skriv det i din anmälan! Maila oss på lesbiskmaktgbg@gmail.com om du har några frågor eller funderingar.

 

BARN OCH HUNDAR

Barn är ytterst välkomna! Hojta gärna till ifall du behöver barnstol så försöker vi ordna det.
Eftersom vi denna gång håller till på Stora Teatern så kan hundar tyvärr inte vara med, men undantag för ledarhundar. Om du kommer med din ledarhund så säg till oss innan, tack!

 

OM LESBISK FRUKOST

Lesbisk Frukost är öppet för alla som tycker att det kan vara intressant eller roligt att hänga i en miljö där lesbiskhet står i fokus. Du behöver inte se dig själv varken som lesbisk eller som kvinna för att komma – huvudsaken är att du trivs med det lesbiska hänget! Om du har några frågor är det bara att höra av dig till oss på goteborg@lesbiskmakt.nu.

Lesbisk Frukost i Göteborg arrangeras av Lesbisk Makt i samarbete med Frilagret och ABF.

Denna gång samarbetar vi med Stolt Scenkonst, håller eventet på Stora Teatern, med catering från Teaterkällaren och gäster från Dragsalong GBG. 


IN ENGLISH:

Have you longed for Lesbian Breakfast all summer ?! Well so have we, so now it’s on!

In collaboration with Stolt Scenkonst , we’ll finally do a theme that we’ve wanted to do for a long time now: DRAG! Hope all y’all are as psyched as we are!

While you’re enjoying a free breakfast, we’ll start the event off with some performances by local drag kings, and then tune over to a chat on stage with a bunch of drag performers from the Göteborgs Dragsalong group.

For the rookie, we’ll start the conversation talking about what drag really is, how one does to get into it, and maybe some tips on the way into one of the coolest art forms in the queer community.

Since misrepresentation during Pride is such an important and topical issue, we’ll talk about why Drag Kings are less normalized in society and popular culture compared to Drag Queens. We’ll also talk about gender roles, which are actively used within drag, leading us to the question about Queer Drag;  What is that and how do you do it?

 

For sick and slick performances and tough conversations, come to Stora Teatern on August 15th!

 

And are you wondering what performers you’ll see on stage? Stay tuned! They’ll be presented one by one in the coming days!

 

NOTICE

You sign up here (link to Stora Teatern):

http://burl.nu/0fibyv

 

Note: For this event you’ll sign up directly to the theater, so if you have special requests, for example concerning availability in the theater or perhaps about allergies, please email us at lesbiskmaktgbg@gmail.com so that we are sure to get the info!

Deadline for signing up is on the 8th of August, but we have a maximum of 100 seats so if the maximum exceeds by the 8th, the sign-up list will close earlier.

 

BREAKFAST

Full of Pride-euphoria, the food is on us, free of charge! We’ll have catering from Teaterkällaren but at this point we only know that it will be some kind of brunch (like sandwiches, coffee, fruit, etc., the usual). But remember to email us (at lesbiskmaktgbg@gmail.com) if you have any allergies!

One thing is for sure, of course, that it’ll be completely vegan, and also nut-free due to allergy.

 

AVAILABILITY

Stora Teater is accessible by wheelchair and permobil (wide doors and ramp) and there is a large toilet. To create a space available for as many people as possible, we are now working to find a visual- and sign language interpreters for the event, please email us if it is extra important to you.

 

GET MET UP ON THE WAY OR HAVE A BREAKFAST BUDDY

It's ok to join the breakfast even if you don’t know anyone attending! We can show you the way and introduce you to a ”breakfast buddy” that you can hang out with during the event. Email us at lesbiskmaktgbg@gmail.com if this is somethins you want, or if you have any questions or concerns.

 

CHILDREN AND DOGS

Children are most welcome! If you need a highchair please let us know and we’ll try to arrange that!

Since we will host this event at the Stora Teatern, dogs can not be included, except for guide/service dogs. If you come with your guide/service dog, please let us know in advance, thanks!

 

ON LESBISK FRUKOST

Lesbian Breakfast is open to anyone who finds it interesting or fun to hang in an environment where lesbianism are in focus. You do not need to see yourself as a lesbian or as a woman to come - the main thing is that you are enjoying the lesbian atmosphere! If you have any questions, don’t hesitate to contact us at lesbiskmaktgbg@gmail.com

Lesbian Breakfast in Gothenburg is organized by Lesbian Makt in collaboration with Frilagret and ABF.

This time we have a collaboration with Stolt Scenkonst, host the event at Stora Teatern, with catering from Teaterkällaren, and guests from Dragsalong GBG.