×

Varningsmeddelande

Detta formulär är stängt för nya inlägg.

Lesbian Breakfast Gothenburg - Theme Mental Illness - Guests Rachael Mwikali Mueni and Mia Kostovska

Datum: 
26 maj 2018
Tid: 
9:00-11:30
Plats/Lokal: 
Frilagret, Heurlins Plats 1
Stad: 

Välkomna till ett interaktivt samtal om psykisk ohälsa tillsammans med Mia Kostovska, som arbetar på Mind, och Rachael Mwikali Mueni, som är en människorättsaktivist från Kenya.  

 

Mia arbetar på Mind, en ideell förening som syftar till att minska förekomsten av suicid samt att sprida kunskap om psykisk ohälsa. Mind driver bland annat Sveriges enda självmordslinje dit personer som mår psykiskt dåligt och som bär på självsmordstankar kan höra av sig för att få ett medmänskligt samtal.

 

Mia har egna erfarenheter av psykisk ohälsa i form av ångest, depression och tvångssyndrom. Hon är också diagnoticerad med personlighetssyndrom utan närmare specifikation. Hon har alltid varit öppen med sitt mående och aldrig låtit stigmat tysta henne. Sedan 3 år tillbaka skriver hon på en bok om sina egna upplevelser med psykisk ohälsa. 

 

Rachael arbetar för kvinnors rättigheter i Kenya. Hon kommer att prata om psykisk ohälsa utifrån hennes egna erfarenheter av att leva och arbeta i Mathare och det faktumet att det är ett utbrett, globalt problem. Hon vill bidra till att förändra attityder och minska stigmat kring psykisk ohälsa genom att dela hennes egna erfarenheter, berättelser och sanningar.

 

Rachael är en feminist och gräsrotsaktivist från Kenya, som arbetar för kvinnors rättigheter. Hon är född och uppvuxen i Mathare, ett slumområde i huvudstaden Nairobi, där situationen för unga kvinnor är mycket tuff. Mathare har höga nivåer av arbetslöshet, droger och våld mot kvinnor. Hon är en av personerna bakom nätverket Coalition for Grassroots Human Rights Defenders, som har tagit strid i en rad frågor som rör social rättvisa. Hon fick priset De fattigas lobbyist 2016, som delades ut av We Effect (en svensk biståndsorganisation), för sin kamp för mänskliga rättigheter.

ANMÄLAN
Du anmäler dig här: Se nedan.
Sista anmälningsdag är 23/5, men vi har ett max antal på 80 personer och om max antalet överstigs innan 23:e, så kommer anmälan stänga tidigare.

FRUKOST
Du kan självklart ta med egen frukost (OBS: pga allergier ta inte med något som innehåller nötter! Dock är köket på Frilagret inte längre helt nötfritt). Det kommer finnas möjlighet att köpa kaffe och te på Frilagret för den som vill ha det. Vi kommer inte längre kunna få catering från Frilagrets kafé på lördagar på grund av att de har för mycket att göra då. Vi jobbar för en lösning för framtida frukostar.

TILLGÄNGLIGHET
Frilagret är tillgängligt för rullstol och permobil (breda dörrar och ramp) och det finns stor toalett. Hörslinga finns.

BLI MÖTT PÅ VÄGEN ELLER HA EN FRUKOSTKOMPIS
Det går bra att komma själv på frukosten även om du inte känner någon. Vi möter gärna upp på vägen och ordnar en frukostkompis som du kan sitta med under frukosten. Skriv det i din anmälan! Maila oss på goteborg@lesbiskmakt.nu om du har några frågor eller funderingar.

SOCIALA BORD
Vi kommer ha ett antal bord som är reserverade för personer som kommer ensamma och/eller gärna vill prata med nya personer! Vi vill skapa möjlighet att hamna på en plats full av andra som är öppna för samtal och utbyte.

BARN OCH HUNDAR
Barn är välkomna! Meddela gärna i anmälan om du behöver barnstol under "övriga frågor", så ska vi försöka ordna detta. Hundar är välkomna, men de ska vara kopplade hela tiden.

OM LESBISK FRUKOST
Lesbisk Frukost är öppet för alla som tycker att det kan vara intressant eller roligt att hänga i en miljö där lesbiskhet står i fokus. Du behöver inte se dig själv varken som lesbisk eller som kvinna för att komma – huvudsaken är att du trivs med det lesbiska hänget! Om du har några frågor är det bara att höra av dig till oss på goteborg@lesbiskmakt.nu.

Lesbisk Frukost i Göteborg arrangeras av Lesbisk Makt i samarbete med Frilagret och ABF.

 

__________________________
ENGLISH
__________________________

 

Welcome to an interactive conversation about mental illness together with Mia Kostovska, who is working at Mind, and Rachael Mwikali Mueni, who is a human rights activist from Kenya.

 

Mia is working at Mind, a non-profit organization that strives to reduce the occurrence of suicide and also to spread knowledge about mental illness. Among other things, Mind runs Självmordslinjen, which is a support line for people who are dealing with mental illness and who have suicidal thoughts.

 

Mia has experiences of mental illness including anxiety, depression, obsessive compulsive disorder and is diagnosed with a non-specified personality disorder. She has always been open with her mental struggles and has never let the stigma silence her. For the past 3 years, she has been writing on a book about her experiences with mental illness.    

 

Rachael works for women’s rights in Kenya. She will talk about mental illness based on her own experiences living and working in Mathare, and the fact that it is a widespread and global problem. She wants to help change attitudes and reduce the stigma of mental illness by sharing her own experiences, stories, and truths.

 

Rachael is a feminist and grassroots activist from Kenya, who works for women’s rights. She was born and raised in Mathare, an informal settlement in the capital of Nairobi, where the situation for young women is especially severe. Mathare has high rates of unemployment, drugs and violence against women. She is one of the people behind the network Coalition for Grassroots Human Rights Defenders, which has taken action in a number of issues concerning social justice. She was named Lobbyist for Change 2016 by We Effect (a Swedish non-governmental organization) for her fight for human rights.

 

SIGN UP:

You sign up here: See below.
Last day to sign up is 23/5, but we have a maximum capacity of 80 people. If that number is reached before the 23/5, the sign up will close early.

BREAKFAST:
Bring your own breakfast (For safety reasons, do not bring anything with nuts! The kitchen at Frilagret are, however, not nut free). You can buy coffee or tea at Frilagret. Unfortunately, Frilagret can no longer provide catering for us on Saturdays. We hope to find a solution soon.


ADDRESS:

Frilagret, Heurlins plats 1. Closest tram station is Järntorget.
 

ACCESSIBILITY:

The location is accessible with wheelchair and there's a large toilet. Hearing loop is installed.

 

CHILDREN AND DOGS:

Kids are welcome! Dogs are allowed but should be leashed.


BREAKFAST BUDDY:

If you don't know anyone attending, we can show you the way and introduce you to a breakfast buddy that you can hang out with during the event. Please write this in the attending form! Email us at goteborg@lesbiskmakt.nu if you have any questions or concerns.