Kristen och lesbisk?

Datum: 
8 september 2023
Tid: 
18:00-20:00
Plats/Lokal: 
Norska sjömanskyrkan, Stigbergsgatan 24, Södermalm
Stad: 
Stockholm

Saknar du tilhörighet til queer/kristent miljö?

Lesbisk Makt och EKHO bjuder inn til en lesbisk samling i Norska Kyrkan på södermalm.

Vi bjuder på vafflor, kaffe och te. Kom presis som du är til kyrkan. Vi håller på från klokkan 18-20.

Vi vet att ett kristent samanhang kan vara jobbigt for några av er. Av den anledning fins kyrkans präst Margareth tilgängligt om du vill prata eller tycker att saker blir jobbiga. Prästen avslutar kvällen med en andakt för dem som vil stanna kvar til den.

Anmälan gjennom LMs/EKHOs formular på våra sidor.

Varmt välkommen!