Lesbisk Makt har idag två anställda inom den ordinarie verksamheten. Micha och Arsema arbetar som verksamhetsutvecklare och agerar också föreningens kansli. Föreningen har ett kontor i Göteborg, där de anställda utgår från.

Arbetsuppgifterna består bland annat av följande:

  • Verkställa de mål styrelsen formulerar
  • Ha kontakt med föreningens lokalgrupper och medlemmar
  • Formulera och implementera handlingsplaner och rutiner
  • Hantera föreningens nationella konton på sociala medier
  • Skriva bidragsansökningar och rapporter

Har du några frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att kontakta oss via mail till info@lesbiskmakt.nu eller på sociala medier!