BIPOC Queers syftar till att fylla behovet av separatistiska mötesplatser för transpersoner, ickebinära och/eller tjejer/kvinnor som identifierar sig som BIPOC (black, indigenous, people of colour). Målet är att vi tillsammans ska kunna växa, formulera och utveckla våra behov och intressen och känna oss stärkta gentemot vår omgivning som BIPOC-queers. 

Vi söker nu dig som är trans, ickebinär och/eller tjej/kvinna som identifierar sig som BIPOC och är i ålder 17-25 år som vill vara med och driva projektet framåt tillsammans med projektledaren, utifrån de behov som finns hos målgruppen. 

Du kommer att vara med och lägga grunden till hur deltagarna i projektet ska arbeta, samt planera separatistiska event inom och utanför organisationen - sammanhang där vi möter Lesbisk Makts lokalavdelningar och tillsammans driver på arbetet med att skapa fler inkluderande liksom separatistiska rum.

Gruppen kommer träffas regelbundet, digital och fysiskt under projektåret. Du som medverkar i gruppen kommer också ha möjlighet att följa med projektledaren till andra orter i Sverige samt möta många andra som på olika sätt är engagerade i Lesbisk Makt.

Vi söker nu dig som är intresserad av att ingå i projektets samverkansgrupp! 

OBS: Anmäl dig senast 5 februari 2022. Första träffen kommer att vara digital vara i februari. 

Varför vill du vara med i denna sammansättning och driva projektet framåt?
Vad har du med dig för erfarenheter som du vill ta med dig till projektet?