Hur Lesbisk Makt började

Projektet “Lesbisk Makt 2014” startades i juli 2012 av Robin N Spegel, med en lesbisk workshop på Stockholm Pride. Under workshopen fick deltagarna bygga en lesbisk tidslinje, kartlägga det lesbiska Sverige och svara på frågan “Vad skulle du fråga en lesbisk guru?”.

Robin drev sedan projektet vidare genom en crowdfundingkampanj via crowdculture.se och Filmbasen som lanserades på Bio Rio med pitchfilm. Kampanjen gick i mål under december 2012, då Robin också genomfört ett residens på ung scen/öst där hen försökte kartlägga lesbiskheten i Linköping. Dels genom en lokal lesbisk referensgrupp och dels genom att uppsöka alla typer av lesbiska aktiviteter i området. Residenset resulterade bland annat i en text om arbetet, och en lesbisk karta över Linköping. 

Projektet har uppmärksammats en hel del av press under året, artiklar och reportage har gjorts av bl.a. den feministiska kulturtidskriften BANG, RFSL’s Kom Ut, Landet Runt och QX.

Våren 2013 arrangerade Robin “Lesbiska Frukostmöten” i Stockholm. Vid varje tillfälle fanns frukost för självkostnadspris, en lesbisk skjorta för alla deltagare att klä på sig och en eller två inbjudna gäster som berättade om något lesbiskt projekt. Gäster var bl.a: Hallongrottans vänner, BANG/FUL’s grafiska designers, Bitte Andersson (regissör från filmen Dyke Hard), Gunilla Edemo (initiativtagare “Att gestalta kön” på Sveriges Teaterhögskolor) och Per.får.mens (står bakom succén “Lesbian Algorithm March" . Hösten 2014 fortsätter dom Lesbiska Frukostmötena i Stockholm med hjälp av ideella insatser och ett litet bidrag från Stockholm Stad (se mer under “Frukost”).

8:e mars 2013 deltog Lesbisk Makt 2014 med en lesbisk workshop när BANG ordnade kvinnodagsfirande på Kulturhuset; “LESBIAN LIFESTYLE HANG OUT SPACE TIME” med Robin N Spegel och Moa Kange. Under workshopen fick deltagarna skicka lesbiska vykort till lesbiska främlingar i andra delar av landet, dela med sig av sina lesbiska Stockholms-minnen och spela lesbiskt memory.

Sedan projektet initierades i augusti 2012 har information om vad som har hänt med projektet och tips på andra lesbiska kulturevenemang spridits via projektets Facebooksida. Sidan har idag ca 550 ‘likes’ och når ut till över tusen personer. Sammanlagt har minst 200 personer fysiskt deltagit under workshops, frukostar eller andra performativa events som Lesbisk Makt 2014 har arrangerat eller deltagit i. Tillexempel: Kinda Open SITE, Lesbiska Middagar, Fri Feministisk Scenkonstsamling, Tidernas Mäktigaste, LEZ Talking, “Om lesbisk representation på svenska barn- och ungdomsscener” (Fältstudieobjekt i C-uppsats av Paula Brante, THM och LU), mm.

Resten är historia...