Välkommen till Lesbisk Makt 2023!

▲ Valberedningen är de som letar fram kandidater för förtroendeposterna inom Lesbisk Makt, dvs till styrelsen, revisor och valberedningen själva. Nu söker valberedningen efter kandidater till uppdrag 2023. Läs mer om uppdragen och anmäl dig här!