Välkommen till Lesbisk Makt 2022!

▲ Valberedningen är de som letar fram kandidater för förtroendeposterna inom Lesbisk Makt, dvs till styrelsen, revisor och valberedningen själva. Nu söker valberedningen efter kandidater till uppdrag 2022. Läs mer om uppdragen och anmäl dig här! 

▲ Vill du vara med och styra och utveckla projektet Lesbisk Plats - Ung lesbisk organisering i landsbygd? Nu söker vi förstärkning till vår styrgrupp! Läs mer om styrgruppen här!