SVERIGES STÖRSTA HBTQ-IDROTTSFÖRENING  Stockholm Snipers är en idrottsförening där alla oavsett kön, sexuell läggning, etniskt ursprung och ålder kan deltaga.
SVERIGES STÖRSTA HBTQ-IDROTTSFÖRENING Stockholm Snipers är en idrottsförening där alla oavsett kön, sexuell läggning, etniskt ursprung och ålder kan deltaga.