Bild på Lesbisk Frukost i Luleå. Elsa Persson i samtal med Anna Stenberg och Estrid Raumaniemi.