Lesbisk Plats logga i grönt mot beige bakgrund och Allmänna Arvsfondens logga i högra hörnet.