Den lesbiska härvan
Lesbiska i blåsväder. På Stockholmskällan kan du ta del av rättshandlingarna i målet: http://stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=29866