Syntolkning: Bild från samtalet på Hyllan i RFSL Huset. Katarina Bonnevier, Mariana Alves Silva, Thérèse Kristiansson, Pia Laskar och Anna-Maria Sörberg i samtal om lesbisk kultur och historia. Foto av Agneta Sandell.